Tắt QC [X]

XSMN Thứ 7: Kết quả xổ số Miền Nam chiều thứ bảy trực tuyến

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 25-11-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 61 39 65 86
G.7 149 027 869 742
G.6 2249 3443 0232 3575 1920 4916 0642 7846 9829 3783 8716 4911
G.5 7568 1502 6315 2356
G.4 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
G.3 39837 54044 54079 16935 77713 93696 99480 19573
G.2 71726 26503 09340 12052
G.1 36162 12463 65906 68306
ĐB 187173 736932 504117 058823


Loto TPHCM Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 23, 27, 24, 26
3 32, 34, 37
4 49, 49, 43, 47, 44
5 -
6 61, 68, 68, 64, 62
7 73
8 -
9 -

Loto Long An Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Loto
0 02, 08, 07, 03
1 16, 10
2 27, 20
3 39, 35, 32
4 -
5 50
6 69, 66, 63
7 75, 79
8 85
9 -

Loto Bình Phước Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Loto
0 05, 06
1 15, 17, 13, 17
2 29
3 33, 38
4 42, 46, 40
5 -
6 65, 69
7 78
8 82
9 91, 96

Loto Hậu Giang Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Loto
0 06
1 16, 11
2 24, 23
3 32
4 42
5 56, 51, 56, 52
6 67
7 73
8 86, 83, 81, 86, 80
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 18-11-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 54 21 67 98
G.7 034 778 534 086
G.6 6543 3561 1659 0910 0217 2485 3283 2342 7409 2284 9657 7626
G.5 9057 4873 7883 6553
G.4 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002
G.3 87102 83019 60766 56412 96397 70022 80597 10314
G.2 25986 33488 97802 30352
G.1 66418 14351 79242 01471
ĐB 081430 033554 227867 445376


Loto TPHCM Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 09, 02
1 15, 19, 18
2 -
3 34, 36, 30
4 43
5 54, 59, 57, 52
6 61
7 -
8 83, 86, 86
9 90

Loto Long An Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 10, 17, 12
2 21, 27
3 38, 39, 33
4 41
5 51, 54
6 66
7 78, 73
8 85, 81, 88
9 90

Loto Bình Phước Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 09, 02
1 15
2 22
3 34, 35
4 42, 42
5 -
6 67, 69, 63, 67
7 71
8 83, 83, 89, 87
9 97

Loto Hậu Giang Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 05, 09, 02
1 14
2 26
3 37
4 45
5 57, 53, 52
6 -
7 71, 76
8 86, 84, 89
9 98, 99, 97

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 11-11-2023

GiảiXổ số Hậu Giang
G.888017372
G.7226806947026
G.61829 8806 54652214 0131 22818932 7028 35932715 7366 8381
G.55392411992462498
G.414120 21588 69110 12882 60876 61073 0808309434 10570 09675 00691 25939 91662 1713178763 22488 76789 79164 23229 27771 6249423080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
G.325632 9561529797 1406321890 7105131868 15834
G.288954474190432249853
G.146924299692026900606
ĐB692238101272298285298546

Loto TPHCM Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
006
110, 15
226, 29, 20, 24
332, 38
4-
554
665
776, 73
888, 88, 82, 83
992

Loto Long An Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
001, 06
114, 19, 19
2-
331, 34, 39, 31
4-
5-
662, 63, 69
770, 75, 72
881
991, 97

Loto Bình Phước Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
0-
1-
228, 29, 22
332
447, 46
551
663, 64, 69
773, 71
888, 89, 85
993, 94, 90

Loto Hậu Giang Thứ 7, 11/11/2023

ĐầuLoto
006
115
226
334
446, 45, 46
554, 53
666, 68
772, 76
881, 80, 84
998, 90

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 04-11-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 54 80 15 21
G.7 002 587 698 207
G.6 5854 4913 8386 6411 3106 5545 2750 6151 9163 1754 3270 1775
G.5 7818 4661 4078 0227
G.4 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461
G.3 21683 46513 96785 31942 23000 20152 50614 17013
G.2 53648 94577 79727 04414
G.1 22845 80830 16318 92767
ĐB 820585 200606 728076 837871


Loto TPHCM Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 02
1 13, 18, 18, 13
2 -
3 -
4 48, 45
5 54, 54, 50
6 -
7 75, 79
8 86, 81, 86, 83, 85
9 95

Loto Long An Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 06, 06
1 11
2 22, 29
3 30
4 45, 49, 42
5 56
6 61, 65
7 79, 77
8 80, 87, 85
9 91

Loto Bình Phước Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 01, 00
1 15, 12, 18
2 27
3 -
4 -
5 50, 51, 51, 52, 52
6 63
7 78, 74, 76
8 -
9 98, 93, 95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 14, 13, 14
2 21, 27
3 -
4 43, 40
5 54, 58
6 61, 67
7 70, 75, 75, 71
8 -
9 93, 94

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 28-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 16 35 54 13
G.7 438 318 068 915
G.6 0065 2178 2514 6091 8108 6370 8301 5389 5962 2340 7217 0294
G.5 0928 8365 0470 0509
G.4 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633
G.3 52908 67184 47571 35588 31769 17645 22125 53409
G.2 76932 76449 13731 75692
G.1 48335 49671 00910 49986
ĐB 578796 755944 947492 053900


Loto TPHCM Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 09, 08
1 16, 14, 16
2 28, 26
3 38, 32, 35
4 45
5 55
6 65, 62
7 78
8 81, 84
9 96

Loto Long An Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 08, 01
1 18
2 22, 26
3 35, 30
4 43, 49, 44
5 -
6 65, 66
7 70, 71, 71
8 88
9 91, 91

Loto Bình Phước Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 01, 09
1 18, 10
2 -
3 31
4 49, 48, 45
5 54, 54
6 68, 62, 69
7 70
8 89, 88, 82
9 92

Loto Hậu Giang Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 09, 09, 00
1 13, 15, 17, 11
2 25
3 33
4 40
5 56, 57
6 -
7 74, 74
8 86
9 94, 99, 92

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 21-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 40 31 74 28
G.7 425 531 007 968
G.6 2832 4058 8940 9025 8022 0631 7389 4678 4197 9785 2441 7650
G.5 0932 4630 1290 5327
G.4 31400 15173 87696 74921 35062 37505 94993 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081 21111 12949 28351 38291 95937 29424 68572 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082
G.3 82164 12059 38910 92675 26302 75264 83538 40428
G.2 11394 23355 48840 61731
G.1 08597 63450 90328 90328
ĐB 813827 044937 306581 167925


Loto TPHCM Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 00, 05
1 -
2 25, 21, 27
3 32, 32
4 40, 40
5 58, 59
6 62, 64
7 73
8 -
9 96, 93, 94, 97

Loto Long An Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 10
2 25, 22
3 31, 31, 31, 30, 33, 37
4 -
5 55, 50
6 -
7 76, 75
8 85, 81
9 97, 92, 97

Loto Bình Phước Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 07, 02
1 11
2 24, 28
3 37
4 49, 40
5 51
6 64
7 74, 78, 72
8 89, 81
9 97, 90, 91

Loto Hậu Giang Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 01
1 14
2 28, 27, 28, 28, 25
3 38, 31
4 41
5 50
6 68, 61
7 70
8 85, 87, 82
9 96

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 14-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 38 21 78 68
G.7 624 620 795 079
G.6 0504 4014 6847 8772 7290 3191 2497 0918 7106 6947 3888 6939
G.5 3110 2663 1163 3376
G.4 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019
G.3 53738 82584 38287 23612 82540 42204 48044 35036
G.2 54242 74965 26720 39775
G.1 09591 40854 39765 62410
ĐB 310208 620613 954335 635150


Loto TPHCM Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 04, 05, 08
1 14, 10
2 24, 25
3 38, 32, 38
4 47, 42
5 52
6 -
7 70
8 82, 85, 84
9 91

Loto Long An Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 12, 13
2 21, 20
3 32
4 -
5 56, 54, 59, 54
6 63, 64, 65
7 72, 71, 76
8 87
9 90, 91

Loto Bình Phước Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 06, 04
1 18, 18
2 25, 20
3 35
4 48, 40
5 55
6 63, 66, 65
7 78
8 87
9 95, 97, 95

Loto Hậu Giang Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 19, 10
2 -
3 39, 33, 36
4 47, 43, 48, 41, 44
5 50
6 68, 69
7 79, 76, 78, 75
8 88
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 07-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 55 48 57 66
G.7 290 257 592 358
G.6 9550 4808 8699 6422 7120 3688 1502 5140 3921 4824 3793 2537
G.5 0349 6978 5211 5474
G.4 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654
G.3 92683 70688 56398 40285 38172 49788 26759 17397
G.2 25856 71709 67330 26085
G.1 51248 73577 50690 45023
ĐB 417800 723191 521110 190112


Loto TPHCM Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 08, 09, 00
1 19, 14
2 29
3 -
4 49, 48
5 55, 50, 56
6 -
7 71
8 82, 83, 88
9 90, 99, 94

Loto Long An Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 -
2 22, 20, 22
3 -
4 48, 43
5 57, 54, 52
6 -
7 78, 72, 70, 77
8 88, 85
9 91, 98, 91

Loto Bình Phước Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 02
1 11, 10
2 21
3 38, 30
4 40, 48, 44
5 57, 52
6 -
7 70, 72
8 89, 85, 88
9 92, 90

Loto Hậu Giang Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 01
1 11, 16, 12
2 24, 23
3 37
4 42, 41
5 58, 54, 59
6 66
7 74
8 85
9 93, 90, 97

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 30-09-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 44 96 09 46
G.7 416 714 288 911
G.6 6686 0112 6990 5344 0023 0226 9544 8495 1971 5546 3571 1556
G.5 0113 2760 8456 1544
G.4 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448
G.3 34974 17268 43426 93521 65553 65654 26832 57145
G.2 05624 94657 38230 16279
G.1 56141 94077 17091 33890
ĐB 674351 115078 299394 673345


Loto TPHCM Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 12, 13
2 24
3 -
4 44, 44, 41
5 53, 51
6 68
7 75, 74
8 86, 85, 80
9 90, 91, 94

Loto Long An Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 14
2 23, 26, 26, 21
3 -
4 44, 44, 49
5 55, 50, 57
6 60
7 70, 74, 77, 78
8 -
9 96, 96

Loto Bình Phước Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 09, 08, 08
1 -
2 -
3 30
4 44
5 56, 53, 54
6 -
7 71
8 88, 81, 81
9 95, 90, 95, 90, 91, 94

Loto Hậu Giang Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 08, 09
1 11, 11
2 -
3 32
4 46, 46, 44, 48, 45, 45
5 56, 57
6 60
7 71, 79
8 83
9 90

Xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 23-09-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Long An Xổ số Bình Phước Xổ số Hậu Giang
G.8 51 67 89 54
G.7 720 091 417 533
G.6 5622 9030 5248 8029 0092 8207 7662 1659 5344 4517 8370 7041
G.5 1771 9140 8423 4590
G.4 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625
G.3 21604 32777 53900 51290 38189 25925 02947 73668
G.2 60565 36435 16548 52123
G.1 23918 74190 86901 19111
ĐB 262641 133524 895073 877781


Loto TPHCM Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 04
1 12, 18
2 20, 22, 23
3 30
4 48, 41
5 51, 51
6 65
7 71, 75, 72, 77
8 83
9 90

Loto Long An Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 07, 00
1 10, 14
2 29, 29, 24
3 39, 35
4 40
5 -
6 67
7 70, 77
8 -
9 91, 92, 92, 90, 90

Loto Bình Phước Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 03, 01
1 17, 19, 13, 15
2 23, 23, 25
3 -
4 44, 48
5 59
6 62, 69
7 73
8 89, 83, 89
9 -

Loto Hậu Giang Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 05
1 17, 13, 12, 11
2 29, 25, 23
3 33, 39
4 41, 45, 47
5 54
6 68
7 70
8 81
9 90

Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần có gì đặc biệt? Xem kết quả Xổ số miền Nam Thứ Bảy ở đâu nhanh chóng, chính xác? Cùng giải đáp những thắc mắc trên khi xem bài viết dưới đây. 

Xổ số miền Nam Thứ Bảy là gì? 

Xổ số miền Nam là trò chơi giải trí có thưởng với các con con số. Người ta sẽ mua những vé số có in các chữ số và kí hiệu riêng. Sau đó cơ quan xổ số kiến thiết tiến hành quay số và công bố những con số may mắn trúng thưởng. 

Cơ cấu giải thưởng của Xổ số miền Nam bao gồm nhiều giải từ giải khuyến khích tới giải đặc biệt, giải phụ nữa mang lại cơ hội chiến thắng cho người tham gia. Giá trị giải thưởng vô cùng lớn, nếu bạn trúng giải đặc biệt thì có thể nhận giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. 

Xổ số miền Nam Thứ Bảy là trò chơi xổ số quay thưởng vào thứ Bảy mỗi tuần. Quá trình mở thưởng tại 4 công ty xổ số kiến thiết các tỉnh bao gồm: Hồ Chí Minh (XSHCM), Bình Phước (XSBP), Long An (XSLA) và Hậu Giang (XSHG)

Xổ số miền Nam Thứ Bảy mở thưởng tại nhiều tỉnh thành hơn những ngày còn lại chỉ tại 3 địa điểm. Việc mở thưởng tại nhiều nơi mang lại cơ hội chơi số cho nhiều người, nhiều giải thưởng hơn nhưng đồng thời người tham gia cũng cần lưu ý ngày mở thưởng và nơi quay thưởng khi so kết quả. 

Tại sao lại so Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần

So kết quả xổ số là người chơi đối chiếu kết quả quay thưởng được công bố với vé số mình mua để xem có trúng giải hay không?

Trước đây kết quả xổ số được cập nhật theo ngày và mọi người thường xem trực tiếp để biết được con số may mắn của từng giải. Tuy nhiên hình thức này khá tốn thời gian. Ta phải theo dõi cơ quan xổ số kiến thiết quay thưởng từ giải khuyến khích rồi mới tới giải đặc biệt. 

Ngày nay người chơi có thể so sánh, đối chiếu kết quả xổ số online bất kì lúc nào. Có rất nhiều trang xổ số online tuy nhiên bạn nên chọn trang uy tín, số liệu cập nhật nhanh chóng, chính xác như QH88.is. 

Tại QH88.is ta xem kết quả xổ số 3 miền Bắc, Trung, Nam theo từng thứ riêng biệt. Lợi ích của của việc theo dõi kết quả xổ số theo thứ là gì? Ví dụ Xổ số miền Nam Thứ Bảy cho bạn thông tin gì? 

Trước tiên đó là 7 bảng kết quả xổ số trả thưởng vào các thứ 7 liên tiếp nhau. Xổ số miền Nam đặc thù là quay thưởng tại nhiều tỉnh thành, không tập trung nên muốn theo dõi và đánh xổ số thì phải xem kết quả của những tuần trước thì mới chính xác được. 

Bên cạnh kết quả quay thưởng của cơ quan xổ số kiến thiết các tỉnh thành thì trang xổ số online QH88.is còn giúp người xem thống kê các số liệu liên quan tới xổ số, lô đề, loto. 

Số liệu thống kê cũng phục vụ công tác soi cầu, chốt số của anh em chơi xổ số, lô đề. Thống kê lô gan, thống kê 2 điểm miền Nam, thống kê giải đặc biệt, … những thống kê này nếu tự mình tổng hợp thì rất mất thời gian mà lại không chính xác bởi có khi thống kê thiếu. 

Từ thông tin do QH88.is cung cấp người chơi không chỉ biết được mình có trúng số vào thứ Bảy hay không mà còn có thêm gợi ý đánh số cho tuần sau. 

Cách xem Xổ số miền Nam Thứ Bảy tại QH88.is

Xem Xổ số miền Nam Thứ Bảy hay bất kì thứ khác trong tuần từ thứ Hai đến chủ nhật rất đơn giản theo các bước như sau

  • Đầu tiên truy cập trang QH88.is
  • Chọn xổ số miền Nam
  • Chọn thứ bạn muốn xem ví dụ thứ Bày. 

Làm tương tự nếu muốn xem kết quả xổ số miền Bắc hay miền Trung. Trang xổ số sẽ đưa ra 7 kết quả xổ số trả thưởng vào thứ bạn chọn gần nhất cùng số liệu thống kê quan trọng. 

Lưu ý khi tham gia chơi Xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam là trò chơi may rủi, người chơi phải mua vé số trước thì mới so kết quả được. Tuy nhiên không phải ai cũng tham gia được. Điều kiện giành cho người chơi và quy định đối với vé số trúng thưởng như thế nào? Bạn hãy theo dõi để nắm được thông tin cụ thể nhé. 

Quy định cho người chơi Xổ số miền Nam 

Chơi XSMN là công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài hay là người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. 

Người tham gia chơi Xổ số miền Nam phải trên 18 tuổi, có nhận thức và năng lực hành vi đầy đủ. 

Quy định đối với vé số trúng thưởng 

Vé số trúng thưởng khi đi lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá hay bị tẩy xóa. Đối với vé số vi phạm thì Giám đốc công ty xổ số sẽ quyết định có trả thưởng không đối với từng trường hợp cụ thể. 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả người tham gia đến cơ quan xổ số kiến thiết nhận giải.  Quá thời hạn trên thì vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng. Công ty xổ số có nghĩa vụ trả thưởng cho người trúng trong vòng 5 ngày sau khi có đề nghị nhận thưởng. 

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách xem Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần tại QH88.is. Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với trang QH88.is để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể. 

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *