Tắt QC [X]

XSMN Thứ 4: Kết quả xổ số Miền Nam chiều thứ tư trực tuyến

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 29-11-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 68 93 65
G.7 413 182 178
G.6 1563 9698 6043 4139 0619 1824 4003 5892 0070
G.5 6813 0028 5968
G.4 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
G.3 27069 81394 25578 03989 88869 94860
G.2 84650 32720 35061
G.1 67983 91906 76555
G.ĐB 643993 370295 531531


Loto Đồng Nai Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Loto
0 01, 04
1 13, 13
2 -
3 31
4 43
5 50
6 68, 63, 69
7 -
8 82, 87, 83
9 98, 99, 92, 94, 93

Loto Cần Thơ Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Loto
0 00, 06
1 19, 16
2 24, 28, 20
3 39
4 -
5 55, 52
6 69
7 76, 78
8 82, 87, 89
9 93, 95

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Loto
0 03, 00, 02
1 17, 10
2 -
3 31
4 -
5 57, 55
6 65, 68, 60, 69, 60, 61
7 78, 70
8 83
9 92

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 22-11-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 20 73 31
G.7 054 090 366
G.6 5548 0541 8354 0799 7180 7162 5310 0424 3016
G.5 9256 8382 4812
G.4 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
G.3 61144 60909 60145 37801 57308 67141
G.2 84283 71505 30522
G.1 07799 50730 10681
G.ĐB 187240 527815 107700


Loto Đồng Nai Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Loto
0 09
1 14
2 20
3 34, 36
4 48, 41, 40, 44, 40
5 54, 54, 56
6 63
7 76
8 83
9 91, 99

Loto Cần Thơ Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Loto
0 02, 01, 05
1 16, 15
2 22
3 37, 31, 30
4 42, 45
5 -
6 62
7 73
8 80, 82
9 90, 99, 96

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Loto
0 00, 09, 08, 00
1 10, 16, 12, 11, 14
2 24, 22
3 31
4 40, 47, 41
5 57
6 66
7 -
8 81
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 15-11-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 19 26 27
G.7 911 361 298
G.6 1977 5627 0912 4768 3034 4309 6959 3103 4846
G.5 4575 5130 9805
G.4 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
G.3 94260 32982 10761 21681 20451 58587
G.2 33458 07744 10456
G.1 42174 08462 33800
G.ĐB 438348 671811 341328


Loto Đồng Nai Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Loto
0 00, 02
1 19, 11, 12
2 27
3 -
4 48, 43, 48
5 55, 58
6 60
7 77, 75, 74
8 86, 82
9 93

Loto Cần Thơ Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Loto
0 09
1 11, 11
2 26, 26, 29, 23
3 34, 30
4 48, 44
5 51
6 61, 68, 61, 62
7 -
8 81
9 92

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Loto
0 03, 05, 00
1 14, 18
2 27, 25, 28
3 31
4 46, 48
5 59, 57, 51, 56
6 63
7 -
8 87
9 98

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 08-11-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 54 58 34
G.7 460 958 672
G.6 0681 1666 2510 4330 9203 0346 6281 3032 0371
G.5 8656 7885 4789
G.4 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345
G.3 99537 90711 87897 65968 35193 52039
G.2 14410 31691 56237
G.1 14001 07507 05680
G.ĐB 005801 965159 449099


Loto Đồng Nai Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Loto
0 01, 01
1 10, 16, 11, 10
2 -
3 37
4 49
5 54, 56
6 60, 66, 65
7 71
8 81, 83, 82
9 97

Loto Cần Thơ Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Loto
0 03, 07
1 -
2 26
3 30
4 46
5 58, 58, 58, 55, 59
6 68
7 72
8 85, 80, 88
9 99, 97, 91

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 17, 18
2 -
3 34, 32, 33, 38, 39, 37
4 45
5 58
6 -
7 72, 71, 72
8 81, 89, 80
9 93, 99

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 01-11-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 70 67 16
G.7 957 678 833
G.6 8190 7577 2157 2094 1141 6417 2976 1706 4388
G.5 9545 4292 8588
G.4 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517
G.3 22324 05042 74927 58240 09982 07470
G.2 09029 20648 29674
G.1 07006 83998 59251
G.ĐB 182719 546657 713125


Loto Đồng Nai Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Loto
0 04, 07, 06
1 10, 17, 19
2 28, 24, 29
3 -
4 45, 44, 42
5 57, 57
6 -
7 70, 77, 76
8 -
9 90

Loto Cần Thơ Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Loto
0 04, 07
1 17
2 22, 27
3 36
4 41, 40, 48
5 59, 57
6 67
7 78, 73
8 -
9 94, 92, 99, 98

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Loto
0 06, 02, 02
1 16, 17
2 25
3 33, 31
4 46
5 51
6 -
7 76, 70, 74
8 88, 88, 82, 89, 82
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 25-10-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 63 54 18
G.7 016 267 389
G.6 2377 9542 4213 5511 6912 0865 6853 0238 7419
G.5 5677 8415 0486
G.4 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398
G.3 26402 38805 24448 60017 79773 40365
G.2 13248 40124 91041
G.1 13000 93408 23143
G.ĐB 111270 935145 300191


Loto Đồng Nai Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Loto
0 04, 02, 05, 00
1 16, 13
2 22, 23
3 33
4 42, 48
5 -
6 63, 67
7 77, 77, 75, 70
8 85
9 -

Loto Cần Thơ Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Loto
0 05, 08
1 11, 12, 15, 17
2 24
3 -
4 48, 45
5 54, 53
6 67, 65, 69
7 79, 78, 74
8 -
9 98

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 18, 19
2 25
3 38, 34, 38
4 41, 43
5 53
6 63, 69, 65
7 77, 73
8 89, 86
9 98, 91

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 18-10-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 10 47 10
G.7 401 924 754
G.6 6256 6670 7056 1346 5972 9337 4415 9447 2636
G.5 6538 1626 7380
G.4 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189
G.3 32618 18105 00435 14671 53589 64948
G.2 69803 47346 96631
G.1 17120 94084 39413
G.ĐB 386946 884887 717533


Loto Đồng Nai Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Loto
0 01, 05, 03
1 10, 12, 18
2 21, 20
3 38, 36, 34
4 46
5 56, 56
6 -
7 70, 79
8 86, 87
9 -

Loto Cần Thơ Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Loto
0 08, 09
1 -
2 24, 26
3 37, 35
4 47, 46, 46
5 52
6 64, 62
7 72, 74, 77, 71
8 84, 87
9 -

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Loto
0 06
1 10, 15, 13
2 22
3 36, 31, 33
4 47, 48
5 54, 50
6 -
7 -
8 80, 88, 86, 89, 89
9 91

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 11-10-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 04 13 69
G.7 944 836 248
G.6 2979 1214 3335 6099 5040 5450 4924 2841 7660
G.5 8844 4013 8465
G.4 80102 37972 29942 80376 01112 37323 35415 74734 74403 04855 35397 20973 78566 44233 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607
G.3 38789 25250 18370 76189 42009 68239
G.2 78117 59132 82345
G.1 85254 14296 75993
G.ĐB 027714 018482 464744


Loto Đồng Nai Thứ 4, 11/10/2023

Đầu Loto
0 04, 02
1 14, 12, 15, 17, 14
2 23
3 35
4 44, 44, 42
5 50, 54
6 -
7 79, 72, 76
8 89
9 -

Loto Cần Thơ Thứ 4, 11/10/2023

Đầu Loto
0 03
1 13, 13
2 -
3 36, 34, 33, 32
4 40
5 50, 55
6 66
7 73, 70
8 89, 82
9 99, 97, 96

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 11/10/2023

Đầu Loto
0 02, 06, 07, 09
1 -
2 24, 23, 29
3 37, 33, 39
4 48, 41, 45, 44
5 -
6 69, 60, 65
7 -
8 -
9 93

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 04-10-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 33 75 00
G.7 713 974 054
G.6 4887 9632 0129 0502 3686 2724 3578 6292 4910
G.5 7243 1535 6139
G.4 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320
G.3 55079 46823 84463 50844 30960 27956
G.2 68265 52464 83015
G.1 93073 41591 37926
G.ĐB 430681 823499 462624


Loto Đồng Nai Thứ 4, 04/10/2023

Đầu Loto
0 03, 02
1 13, 16
2 29, 23
3 33, 32
4 43
5 56
6 62, 65
7 78, 79, 73
8 87, 81
9 92

Loto Cần Thơ Thứ 4, 04/10/2023

Đầu Loto
0 02
1 19
2 24, 27
3 35, 38, 35
4 43, 44
5 55
6 63, 64
7 75, 74
8 86, 80
9 91, 99

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 04/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 10, 19, 16, 15
2 28, 20, 26, 24
3 39
4 -
5 54, 56
6 63, 60, 60
7 78
8 -
9 92, 90

Xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 27-09-2023

Giải Xổ số Đồng Nai Xổ số Cần Thơ Xổ số Sóc Trăng
G.8 51 39 64
G.7 349 057 644
G.6 4406 0438 8271 4897 3600 6720 1244 6733 8516
G.5 0110 0597 5424
G.4 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979
G.3 60396 78168 94858 13091 18132 36574
G.2 45954 23731 47619
G.1 32727 49236 71254
G.ĐB 535337 767861 166893


Loto Đồng Nai Thứ 4, 27/09/2023

Đầu Loto
0 06, 06
1 10
2 25, 27
3 38, 37
4 49, 43
5 51, 54, 54, 54, 57, 54
6 68
7 71
8 -
9 96

Loto Cần Thơ Thứ 4, 27/09/2023

Đầu Loto
0 00
1 13
2 20, 20, 20, 28
3 39, 31, 36
4 49
5 57, 58
6 65, 61
7 76
8 -
9 97, 97, 91

Loto Sóc Trăng Thứ 4, 27/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 19
2 24, 20
3 33, 32
4 44, 44
5 57, 57, 54
6 64
7 79, 74
8 -
9 95, 99, 97, 93

Kết quả Xổ số miền Nam thứ Tư hàng tuần cung cấp cho người xem những thông tin hữu ích như thế nào? Xem Xổ số miền Nam thứ Tư hàng tuần ở đâu uy tín, chuyên nghiệp.? Những kinh nghiệm chơi Xổ số miền Nam cũng sẽ được bật mí ngay bên dưới đây. 

Giới thiệu xổ số Miền Nam 

xổ số Miền Nam là trò chơi cá cược trúng thưởng với 21 giải vé số do 21 công ty tại các tỉnh thành phía Nam phát hành. Lịch quay thưởng cụ thể của xổ số miền Nam như sau: 

 • Thứ 2: quay thưởng tại 3 địa phương là  TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
 • Thứ 3: quay thưởng tại 3 địa phương là  Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
 • Thứ 4: quay thưởng tại 3 địa phương là  Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
 • Thứ 5: quay thưởng tại 3 địa phương là  Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
 • Thứ 6: quay thưởng tại 3 địa phương là  Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
 • Thứ 7: quay thưởng tại 4 địa phương là  Tp Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
 • Chủ nhật: quay thưởng tại 3 địa phương là  Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt

Xổ số Miền Nam tổ chức quay thưởng 18 lần cho 9 giải. Cơ cấu giải thưởng với nhiều giải cùng số tiền thưởng lớn mang lại may mắn cho người tham gia. Xổ số miền Nam với các giải như: 

 • 1 Giải Đặc biệt: trị giá giải thưởng 2.000.000.000 đồng
 • 10 Giải Nhất: trị giá giải thưởng 30.000.000 đồng/ giải
 • 10 Giải Nhì: trị giá giải thưởng 15.000.000 đồng/ giải
 • 20 Giải Ba: trị giá giải thưởng 10.000.000 đồng/ giải
 • 70 Giải Tư: trị giá giải thưởng 3.000.000 đồng/ giải
 • 100 Giải Năm: trị giá giải thưởng 1.000.000 đồng/ giải
 • 300 Giải Sáu: trị giá giải thưởng 400.000 đồng/ giải
 • Giải Bảy: trị giá giải thưởng 200.000 đồng/ giải
 • 10.000 Giải Tám: trị giá giải thưởng 100.000 đồng/ giải
 • 9 Giải phụ đặc biệt: trị giá giải thưởng 50.000.000 đồng/ giải
 • 45 Giải khuyến khích: trị giá giải thưởng 6.000.000 đồng/ giải

Soi xổ số miền Nam

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam hiện đơn giản, thuận tiện nhờ các trang xổ số online như QH88.is. Người chơi không chỉ tra cứu kết quả xổ số miền Nam hàng ngày mà còn tra cứu theo từng thứ cụ thể trong tuần ví như xổ số miền Nam thứ Tư, xổ số miền Nam thứ Sáu, …

Kết quả xổ số miền Nam thứ Tư sẽ cung cấp cho người xem 7 kết quả xố số vào thứ 4 của 7 tuần liên tiếp để người xem tiện theo dõi và tìm kiếm thông tin phù hợp. 

Ngoài ra trang xổ số QH88.is còn thông kê giúp người xem các số liệu cần thiết liên quan tới kết quả như thống kê giải đặc biệt, thống kê lô gan, thống kê các số thường về vào thứ tư, thống kê cặp loto, …

Để tra cứu thông tin kết quả xổ số miền Nam thứ tư bạn làm theo hướng dẫn dưới đây. 

 • Truy cập trang QH88.is
 • Chọn xổ số miền Nam 
 • Chọn thứ bạn muốn theo dõi kết quả. Ví dụ chọn Thứ Tư là tìm kết quả xổ số miền Nam thứ Tư hàng tuần. 

Thông tin được cung cấp nhanh chóng, chính xác và rõ ràng để người theo dõi nắm bắt một cách thuận tiện nhất. Thông tin này hoàn toàn miễn phí nên bạn không cần e dè hay cảnh giác. 

Chia sẻ kinh nghiệm chơi xổ số miền Nam hay

Xổ số là hình thức cá cược may rủi, nhiều người liên tục giành chiến thắng nhờ vào kỹ năng và kinh nghiệm học tập được trong quá trình tham gia. Dưới đây là những mẹo chơi xổ số miền Nam hay từ cao thủ. 

Mua vé số trực tuyến: Thay thế cách mua vé số truyền thống bằng cách mua online. Hình thức này không chỉ thuận tiện mà còn giúp bạn chọn được số như ý, mà không cần dựa vào may rủi. 

Soi cầu chọn số và loại trừ các số đã xuất hiện. Bằng cách tra xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần bạn có ngay số liệu thống kê thông tin mình cần từ đó chọn số nhanh và chính xác hơn cách đoán số vui vơ, không có căn cứ. 

Chọn theo số cá nhân ví như ngày sinh, ngày kỉ niệm đặc biệt hay con số may mắn gắn với bạn. Những con số đặc biệt này có xác suất trúng cao hơn là con số bất kì không có chủ đích. 

Người chơi có thể giải mã giấc mơ để chọn số đẹp, số may mắn để tham gia cá cược. Giấc mơ là lời gợi ý khá hay cho việc soi cầu, chọn số. Không chỉ chọn được một số mà bạn có thể nuôi cả dàn số tăng cơ hội trúng thưởng. 

Khi chơi xổ số cần có tinh thần thoải mái, không quá nặng nề chuyện thắng thua bởi tỷ lệ thắng cuộc là thấp. Tuy nhiên không phải không mong chờ chiến thắng bởi ta vẫn tiến hành soi cầu, chốt số. Khi thua không cần cay cú, nếu ta sử dụng vốn hiệu quả thì vẫn có khả năng giành chiến thắng trong lần chơi khác. 

Trên đây là hướng dẫn cách soi kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như các ngày khác trong tuần. Tra cứu kết quả nhanh tại QH88.is cho bạn thông tin chính xác, cập nhật liên tục cùng số liệu thống kê hữu ích nhất. Áp dụng các mẹo chơi xổ số miền Nam chúng tôi chia sẻ trên nữa để tăng cơ hội chiến thắng bạn nhé. 

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *