Tắt QC [X]

XSMN Thứ 2: Kết quả xổ số Miền Nam chiều thứ hai trực tuyến

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 27-11-2023

GiảiXổ số Cà Mau
G.8714803
G.7189096428
G.61717 1871 99426488 7565 94708408 3553 2979
G.5488552025685
G.456691 02593 22377 00495 50737 43331 9210725010 53619 68637 58441 27499 51201 1132963492 19945 49881 26634 31045 79384 48458
G.367766 4853409668 5884999908 44985
G.2952788012275529
G.1875691046768583
G.ĐB674312239358629790

Loto TPHCM Thứ 2, 27/11/2023

ĐầuLoto
007
117, 12
2-
337, 31, 34
442
5-
666, 69
771, 71, 77, 78
889, 85
991, 93, 95

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 27/11/2023

ĐầuLoto
002, 01
110, 19
229, 22
337
448, 41, 49
558
665, 68, 67
770
888
996, 99

Loto Cà Mau Thứ 2, 27/11/2023

ĐầuLoto
003, 08, 08
1-
228, 29
334
445, 45
553, 58
6-
779
885, 81, 84, 85, 83
992, 90

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 20-11-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 75 27 51
G.7 590 423 177
G.6 8850 1393 1807 0473 7396 0809 4361 1354 2596
G.5 0635 3159 5241
G.4 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350
G.3 50046 63816 03247 17028 87801 27021
G.2 50877 55093 75298
G.1 73148 85030 78577
G.ĐB 346003 463710 168350


Loto TPHCM Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Loto
0 07, 03
1 16
2 28
3 35, 31, 36
4 45, 46, 48
5 50, 52
6 65
7 75, 77
8 87
9 90, 93

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Loto
0 09
1 19, 10
2 27, 23, 29, 25, 28
3 30
4 47
5 59
6 65
7 73, 78
8 82
9 96, 97, 93

Loto Cà Mau Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Loto
0 01
1 15, 13
2 21
3 -
4 41, 45
5 51, 54, 57, 50, 50
6 61, 65
7 77, 74, 77
8 -
9 96, 98

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 13-11-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 27 72 98
G.7 248 041 148
G.6 2527 6404 5286 7337 5494 3001 1155 3152 9782
G.5 2037 6425 0427
G.4 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902
G.3 84392 57111 63388 73254 75159 77649
G.2 29597 40295 04330
G.1 63174 36093 35055
G.ĐB 815945 494745 978955


Loto TPHCM Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Loto
0 04
1 11
2 27, 27
3 37, 39, 39
4 48, 45
5 55
6 -
7 79, 74
8 86
9 96, 95, 96, 92, 97

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Loto
0 01
1 15
2 25
3 37
4 41, 49, 45
5 56, 55, 54
6 65, 69
7 72, 75
8 88
9 94, 95, 93

Loto Cà Mau Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Loto
0 02
1 -
2 27, 22
3 39, 30
4 48, 49
5 55, 52, 59, 55, 55
6 67
7 -
8 82, 83, 82
9 98, 91

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 06-11-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 46 29 70
G.7 305 320 322
G.6 0494 0835 2043 3502 6592 3070 9171 0939 3344
G.5 1489 1281 6027
G.4 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845
G.3 42815 06063 06448 56841 79142 09615
G.2 33678 45810 26755
G.1 92952 59423 97401
G.ĐB 151258 749865 272918


Loto TPHCM Thứ 2, 06/11/2023

Đầu Loto
0 05, 06
1 15
2 28
3 35
4 46, 43
5 57, 50, 52, 58
6 61, 63
7 78, 78
8 89, 85
9 94

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 06/11/2023

Đầu Loto
0 02
1 10
2 29, 20, 23
3 -
4 40, 48, 41
5 50, 55
6 65
7 70, 79, 73
8 81, 82
9 92, 94

Loto Cà Mau Thứ 2, 06/11/2023

Đầu Loto
0 01
1 10, 15, 18
2 22, 27
3 39
4 44, 40, 44, 45, 42
5 55
6 67, 62
7 70, 71
8 82
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 30-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 60 97 00
G.7 493 403 688
G.6 1447 7512 8074 9427 6307 9270 3270 8196 1243
G.5 4907 9678 6844
G.4 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604
G.3 29798 82395 96020 71723 99882 14303
G.2 76523 04452 23907
G.1 71036 61877 72692
G.ĐB 616404 110959 083753


Loto TPHCM Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Loto
0 07, 04
1 12, 10, 10, 16
2 23
3 36
4 47
5 59
6 60, 63, 66
7 74, 71
8 -
9 93, 98, 95

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Loto
0 03, 07, 09, 09
1 -
2 27, 21, 20, 23
3 34
4 43, 49
5 52, 59
6 -
7 70, 78, 77
8 89
9 97

Loto Cà Mau Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Loto
0 00, 04, 03, 07
1 -
2 28
3 34
4 43, 44
5 53
6 64
7 70, 77, 77
8 88, 81, 82
9 96, 92

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 23-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 55 29 87
G.7 134 432 975
G.6 1329 1012 9368 7027 4286 9642 0786 3333 6738
G.5 8812 6793 2091
G.4 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762
G.3 02762 35480 19848 05741 79295 90219
G.2 57116 80726 10048
G.1 72791 89728 51136
G.ĐB 870926 569478 800926


Loto TPHCM Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Loto
0 07
1 12, 12, 16
2 29, 27, 26
3 34, 35
4 -
5 55
6 68, 66, 62
7 -
8 88, 88, 80, 80
9 91

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 14
2 29, 27, 21, 24, 26, 28
3 32
4 42, 48, 41
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 93, 95

Loto Cà Mau Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 19
2 29, 26
3 33, 38, 36
4 45, 48
5 -
6 61, 64, 62
7 75, 72
8 87, 86
9 91, 96, 95

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 16-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 52 53 59
G.7 885 957 057
G.6 3560 6514 8364 4674 1661 4878 4678 6740 7357
G.5 6033 4959 3127
G.4 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081
G.3 22557 52122 42505 35180 80580 72118
G.2 90883 77777 07667
G.1 77358 68124 53226
G.ĐB 266274 726635 760158


Loto TPHCM Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 14
2 29, 22
3 33, 30, 32
4 40
5 52, 57, 58
6 60, 64, 64, 64
7 74
8 85, 82, 83
9 -

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Loto
0 05
1 -
2 25, 28, 24
3 34, 36, 35
4 -
5 53, 57, 59, 54, 56
6 61
7 74, 78, 77
8 80
9 96

Loto Cà Mau Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 18
2 27, 20, 26
3 -
4 40
5 59, 57, 57, 50, 54, 58
6 68, 67
7 78
8 86, 81, 80
9 98

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 09-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 34 94 96
G.7 953 012 179
G.6 9857 8381 3396 6812 6507 7264 9673 3489 0238
G.5 8979 2589 2995
G.4 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049
G.3 01214 61601 69474 29839 30654 80146
G.2 07898 56883 05840
G.1 61661 17356 65174
G.ĐB 576677 752824 788241


Loto TPHCM Thứ 2, 09/10/2023

Đầu Loto
0 07, 01
1 14
2 24
3 34, 34
4 -
5 53, 57, 52, 51
6 61
7 79, 70, 71, 77
8 81
9 96, 98

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 09/10/2023

Đầu Loto
0 07
1 12, 12, 16
2 28, 24
3 39
4 42
5 52, 56
6 64, 64
7 76, 74
8 89, 83
9 94, 98

Loto Cà Mau Thứ 2, 09/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 23, 29
3 38, 35
4 49, 46, 40, 41
5 58, 50, 54
6 -
7 79, 73, 74
8 89, 88
9 96, 95

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 02-10-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 91 92 13
G.7 133 676 202
G.6 3092 8060 5396 5919 7823 2891 4643 7998 8385
G.5 0703 9214 5474
G.4 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847
G.3 31947 54250 42862 14907 40242 54665
G.2 25430 06546 98887
G.1 16044 36946 75983
G.ĐB 763971 413613 163173


Loto TPHCM Thứ 2, 02/10/2023

Đầu Loto
0 03
1 18, 14
2 25, 27
3 33, 34, 30
4 47, 44
5 50
6 60, 64
7 71
8 -
9 91, 92, 96, 97

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 02/10/2023

Đầu Loto
0 03, 07
1 19, 14, 15, 13
2 23, 26, 22
3 39
4 46, 46
5 52
6 62
7 76
8 -
9 92, 91, 96

Loto Cà Mau Thứ 2, 02/10/2023

Đầu Loto
0 02, 02
1 13, 11
2 23
3 38
4 43, 47, 42
5 52
6 65
7 74, 73
8 85, 80, 87, 83
9 98

Xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 25-09-2023

Giải Xổ số TPHCM Xổ số Đồng Tháp Xổ số Cà Mau
G.8 49 15 64
G.7 489 788 524
G.6 3817 1999 4913 7168 9342 7903 6175 4316 2472
G.5 5642 2442 4675
G.4 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542
G.3 17892 59228 05691 20896 91810 80837
G.2 78968 30148 17808
G.1 21640 60481 65610
G.ĐB 587017 460871 278543


Loto TPHCM Thứ 2, 25/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 17, 13, 14, 17
2 28
3 -
4 49, 42, 41, 40
5 54
6 68
7 73
8 89
9 99, 90, 98, 97, 92

Loto Đồng Tháp Thứ 2, 25/09/2023

Đầu Loto
0 03, 06, 04
1 15, 19
2 29
3 30
4 42, 42, 48
5 56
6 68
7 71
8 88, 85, 81
9 91, 96

Loto Cà Mau Thứ 2, 25/09/2023

Đầu Loto
0 06, 05, 04, 07, 08
1 16, 10, 10
2 24
3 37
4 46, 42, 43
5 -
6 64, 66
7 75, 72, 75
8 -
9 -

Xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần là tổng hợp kết quả xổ số quay thưởng vào các thứ hai. Việc theo dõi kết quả xổ số theo từng thứ có phải là cách dò xổ số hiệu quả nhất hiện nay không? Cùng theo dõi những lý giải và phương pháp soi kết quả xổ số miền Nam hiệu quả nhất hiện nay. 

Giới thiệu về xổ số miền Nam hôm nay 

Công ty xổ số kiến thiết tại miền Nam hiện có tới 21 công ty và quay thưởng luân phiên thay ngày chứ không quay tập trung. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 tỉnh, khu vực miền Nam cùng công bố kết quả xổ số. Mỗi tỉnh thành chỉ quay 1 lần/ tuầ, riêng đài tp Hồ Chí Minh quay 2 lần/ tuần. 

Tại miền Nam người dân mua sổ xố rất đông và đây được coi là trung tâm xổ số của cả nước. Mục tiêu của các quỹ xổ số cũng guống như các khu vực khác là đóng góp công quỹ xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân. 

Kết quả xổ số miền Nam phụ thuộc vào kết quả quay lồng cầu tại công ty xổ số của tỉnh tương ứng theo ngày. Kết quả được công bố công khai để mọi người nắm được và so số trúng thưởng. 

Cách Xổ số miền Nam 

Để biết được vé số mình mua có trúng không hay theo dõi kết quả Xổ số miền Nam thì ta có nhiều cách thức như:

 • Xem quay thưởng trực tiếp tại đài quay thưởng theo phân công theo thứ trong tuần. 
 • Xem qua ti vi phát trực tiếp chương trình quay thưởng. 
 • Xem qua trang mạng xổ số online. 

Đối với các cách thức xem Xổ số miền Nam như trên thì những phương thức truyền thống là 2 phương thức đầu có những hạn chế riêng. Đó là mất thời gian bởi bạn không thể lúc nào cũng canh đúng giờ quay thưởng để theo dõi được. Chưa kể xổ số miền Nam quay thưởng không tập trung nên xem trực tiếp là không khả thi. 

Xem kết quả Xổ số miền Nam qua trang mạng là hình thức so xố hiện đại và thuận tiện hiện nay. Không chỉ xem kết quả xổ số hàng ngày mà ta có thể theo dõi cụ thể Xổ số miền Nam thứ hai, thứ ba, …

Lợi ích của xem kết quả Xổ số miền Nam thứ hai thì rất rõ ràng như:

 • Có thể theo dõi kết quả xổ số bất kì lúc nào. 
 • Thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác, hàng ngày. 
 • Kết quả Xổ số miền Nam thứ hai được cập nhật 7 tuần liên tiếp để anh em tiện theo dõi, đối chiếu. 
 • Bên cạnh bảng kết quả còn là số liệu thống kê do trang cung cấp giúp anh em soi cầu loto, chốt số để tham gia các lần tiếp theo. 
 • Thông tin rõ ràng, thống kê đầy đủ, không nhập nhằng, khó hiểu. 

Cách tra cứu kết quả Xổ số miền Nam thứ hai online

Tra cứu thông tin Xổ số miền Nam thứ hai đơn giản, hiệu quả tại QH88.is. Thông tin về kết quả xổ số miền Nam luôn được cập nhật nhanh chóng, thuận tiện để anh em tra cứu bất cứ lúc nào. 

Để tra cứu kết quả Xổ số miền Nam thứ hai người dùng trước hết truy cập trang Qh88.is. Chọn Xổ số miền Nam  rồi chọn tiếp đến thứ muốn tra cứu kết quả như Thứ Hai, Thứ Ba, …

Bạn sẽ nhận thông tin 7 kết quả Xổ số miền Nam thứ hai xét theo thời gian từ gần tới xa. 

Bên cạnh kết quả chính xác là các thống kê cần thiết như:

 • Thống kê 2 điểm miền Nam
 • Thống lê loto gan miền Nam
 • Thống kê xổ số miền Nam.

Số liệu thống kê này bạn có thể dùng để soi cầu, nghiên cứu để tham gia xổ số lần kế tiếp. 

Lưu ý khi chơi Xổ số miền Nam 

Ngoài kết quả Xổ số miền Nam thứ hai bạn có thể xem thêm kết quả xổ số của các ngày khác trong tuần. Khi so kết quả bạn sẽ biết vé số của mình có trúng thưởng hay không. 

Xổ số miền Nam mang đến nhiều cơ hội chiến thắng cho người tham gia. Dưới đây là những lưu ý khi tham gia xổ số miền Nam: 

Xổ số miền Nam có giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài giải đặc biệt, các giải khác cũng rất hấp dẫn. Chính vì thế mà người dân phía Nam tham gia xổ số khá đông đảo. 

Nếu khi so kết quả xổ số miền Nam phải chú ý đến ngày trả thưởng và đài quay thưởng. Xổ số miền Nam quay thưởng hàng ngày từ 3-4 đài nên nhầm lẫn đài quay thưởng thật tai hại. 

Người chiến thắng nhận thưởng tại đơn vị xổ số với vé số nguyên vẹn, không rách rời, chấp vá hay sửa thông tin và quan trọng là còn thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Khi trúng thưởng, người mua vé phải xuất trình vé cùng các giấy tờ cá nhân để nhận giải. Thông tin người thắng cược sẽ được bên xổ số giữ kín tuyệt đối. Người thắng giải phải thực hiện nghĩa đóng thuế thu nhập cá nhân nếu trúng thưởng với giá trị lớn. Trường hợp đặc biệt có thể uỷ quyền cho nhận hộ tuy nhiên hạn chế nhận qua trung gian để tránh mất phí. 

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn xem kết quả Xổ số miền Nam thứ hai tại QH88.is đơn giản, nhanh chóng. Thông tin được cập nhật hàng ngày, miễn phí người dùng lựa chọn số liệu phù hợp để soi cầu, chọn số may mắn cho lần chơi tới. 

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *