Tắt QC [X]

XSMT Thứ 7: Xem kết quả xổ số Miền Trung chiều thứ Bảy

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 25-11-2023

GiảiĐắk Nông
G.8555063
G.7052628639
G.64142 7712 44370498 2498 41828837 0823 2557
G.5490541960192
G.499399 97592 94374 26478 67109 77484 0541640542 90464 76758 07275 47235 47936 6367215337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
G.310013 0692892713 6503708648 95322
G.2478747889834250
G.1018655153102951
G.ĐB908857815234721110

Loto Đà Nẵng Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
005, 09
112, 16, 13
228
337
442
555, 52, 57
665
774, 78, 74
884
999, 92

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
0-
113
228
335, 36, 37, 31, 34
442
550, 58
664
775, 72
882
998, 98, 96, 98

Loto Đắk Nông Thứ 7, 25/11/2023

ĐầuLoto
006, 07
110
223, 22
339, 37, 37
446, 48
557, 51, 50, 51
663
778
8-
992, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 18-11-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 39 73 89
G.7 615 456 345
G.6 6884 2472 9863 7706 8806 6191 6452 2964 5394
G.5 4590 4323 2698
G.4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
G.3 15185 27425 71596 12498 82215 09999
G.2 38100 58878 11680
G.1 39451 99453 03388
G.ĐB 640591 274561 919424


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 00
1 15, 16
2 26, 25
3 39, 30
4 42, 41
5 51
6 63
7 72
8 84, 85
9 90, 90, 99, 91

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 06, 06, 08, 06
1 -
2 23, 27
3 34
4 -
5 56, 53
6 67, 61
7 73, 78
8 89
9 91, 95, 96, 98

Loto Đắk Nông Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Loto
0 02
1 15
2 21, 24
3 32
4 45, 43
5 52
6 64, 61
7 71
8 89, 80, 88
9 94, 98, 95, 99

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 11-11-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 47 71 98
G.7 161 540 827
G.6 1045 9274 0965 1478 2611 7189 6518 0175 4729
G.5 8733 2679 3516
G.4 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
G.3 69401 88904 49227 56672 27033 13204
G.2 76677 84057 49256
G.1 79265 70068 80464
G.ĐB 029456 296872 243185


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Loto
0 01, 04
1 12, 12
2 20, 21
3 33
4 47, 45
5 56
6 61, 65, 65
7 74, 77
8 82
9 95, 98

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 11, 11
2 20, 27
3 37
4 40
5 57
6 68
7 71, 78, 79, 73, 72, 72
8 89, 87, 87
9 -

Loto Đắk Nông Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Loto
0 08, 04
1 18, 16
2 27, 29, 21, 22
3 33, 36, 33
4 -
5 56
6 64
7 75
8 85
9 98, 96, 95

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 04-11-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 83 12 73
G.7 692 415 254
G.6 5366 1800 6149 9967 7160 5779 2390 8271 7893
G.5 6098 0590 1089
G.4 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
G.3 08627 17074 40291 62873 28098 74840
G.2 12239 32142 70379
G.1 60224 92566 45239
G.ĐB 605606 188544 498917


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 00, 06
1 14
2 27, 24
3 37, 39, 39
4 49, 44
5 50
6 66, 61
7 78, 74
8 83
9 92, 98

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 12, 15, 15
2 -
3 -
4 49, 42, 44
5 -
6 67, 60, 65, 63, 66
7 79, 73, 73
8 81
9 90, 96, 91

Loto Đắk Nông Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Loto
0 00
1 15, 17, 17
2 -
3 32, 39
4 40
5 54, 59
6 -
7 73, 71, 71, 79
8 89
9 90, 93, 91, 98

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 28-10-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 18 75 86
G.7 482 295 996
G.6 5397 0122 8358 3434 1480 1552 9628 7993 0161
G.5 4672 5243 4256
G.4 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
G.3 47334 77449 14664 70451 93780 76551
G.2 49496 98081 09128
G.1 24151 97933 92736
G.ĐB 684631 202034 844290


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 18, 12
2 22
3 34, 31
4 49
5 58, 58, 56, 54, 52, 51
6 60
7 72, 74
8 82
9 97, 96

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 -
3 34, 38, 33, 34
4 43
5 52, 51
6 64
7 75, 78, 75
8 80, 85, 80, 81
9 95, 94, 95

Loto Đắk Nông Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 13
2 28, 28
3 39, 36
4 40
5 56, 57, 51
6 61, 61
7 -
8 86, 88, 80
9 96, 93, 90, 90

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 21-10-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 71 03
G.7 938 711 498
G.6 9013 7015 0445 2651 2766 3140 9363 9108 1795
G.5 4678 9754 6990
G.4 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
G.3 48084 27688 21196 62787 66093 10496
G.2 03833 30175 69765
G.1 81767 34248 52071
G.ĐB 091459 811076 581409


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 13, 15
2 -
3 38, 33
4 45, 41
5 57, 54, 59
6 67
7 78
8 84, 85, 86, 87, 88, 84, 88
9 -

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 05
1 11, 16
2 -
3 36
4 40, 48
5 51, 54, 58
6 66
7 71, 75, 75, 76
8 87, 87
9 92, 96

Loto Đắk Nông Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Loto
0 03, 08, 09
1 10, 16, 18
2 -
3 34
4 -
5 -
6 63, 68, 65
7 77, 71
8 89
9 98, 95, 90, 93, 96

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 14-10-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 86 38
G.7 324 413 297
G.6 6291 2329 4614 2038 2741 3849 9859 9194 0931
G.5 7569 7911 5185
G.4 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978
G.3 16566 52955 75065 55235 23272 81266
G.2 73939 75068 81944
G.1 60363 93795 11708
G.ĐB 336771 665621 069366


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 14
2 25, 24, 29
3 31, 39
4 -
5 55
6 69, 64, 61, 69, 66, 63
7 70, 72, 78, 71
8 -
9 91

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 04
1 13, 11
2 21
3 38, 35
4 41, 49
5 57, 59, 57
6 65, 68
7 77
8 86, 84, 84
9 95

Loto Đắk Nông Thứ 7, 14/10/2023

Đầu Loto
0 03, 08
1 -
2 -
3 38, 31, 38
4 44
5 59, 54
6 69, 66, 66
7 72, 78, 72
8 85
9 97, 94, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 07-10-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 14 09 85
G.7 217 818 202
G.6 1160 2113 1162 3069 6648 4081 2562 3791 2625
G.5 2747 8503 5032
G.4 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688
G.3 97849 57588 61480 53755 71288 67968
G.2 54763 43556 06109
G.1 56736 13671 18773
G.ĐB 532851 607121 214554


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 05
1 14, 17, 13, 11, 11
2 -
3 36
4 47, 49
5 51
6 60, 62, 63
7 74, 78
8 88
9 95, 92

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 09, 03
1 18, 14
2 21
3 -
4 48
5 56, 58, 50, 55, 56
6 69, 63
7 72, 71
8 81, 82, 80
9 -

Loto Đắk Nông Thứ 7, 07/10/2023

Đầu Loto
0 02, 09
1 18
2 25
3 32
4 49, 49
5 53, 58, 54
6 62, 64, 68
7 73
8 85, 88, 88
9 91

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 30-09-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 26 50
G.7 480 693 224
G.6 6050 9114 6477 4704 0293 3529 1116 5476 4499
G.5 9968 1171 8112
G.4 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426
G.3 33101 58476 12920 26543 70173 95467
G.2 06395 97562 03818
G.1 08480 17334 78566
G.ĐB 430160 724308 590479


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 08, 01
1 14
2 20
3 31, 34
4 43, 44
5 50
6 68, 60
7 77, 72, 76
8 80, 80
9 97, 95

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 04, 02, 08
1 18
2 26, 29, 20
3 39, 36, 34
4 43
5 56
6 60, 62
7 71
8 -
9 93, 93, 91

Loto Đắk Nông Thứ 7, 30/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 12, 18
2 24, 26
3 36
4 40
5 50
6 67, 66
7 76, 73, 73, 79
8 81
9 99, 99, 90

Xổ số Miền Trung Thứ 7 ngày 23-09-2023

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 79 75 02
G.7 647 187 899
G.6 0319 4809 4029 0883 1231 0501 9237 5996 2512
G.5 8703 6434 1696
G.4 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
G.3 74603 54541 44403 22063 46122 74876
G.2 93042 74395 06139
G.1 17667 60481 69999
G.ĐB 588693 310753 985281


Loto Đà Nẵng Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 09, 03, 00, 04, 03
1 19
2 29
3 30, 34
4 47, 41, 42
5 -
6 60, 67
7 79, 70
8 -
9 99, 93

Loto Quảng Ngãi Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 01, 03
1 -
2 28
3 31, 34, 30
4 -
5 53
6 63
7 75, 77, 74
8 87, 83, 81
9 93, 96, 97, 95

Loto Đắk Nông Thứ 7, 23/09/2023

Đầu Loto
0 02, 05
1 12
2 22
3 37, 36, 39
4 -
5 50
6 -
7 75, 78, 76
8 83, 81
9 99, 96, 96, 96, 99

Chắc hẳn nhiều người đang quan tâm đến cơ cấu giải thưởng và địa chỉ tra cứu XSMT – XSMT Thứ 7 – Xổ Số Miền Trung thứ 7 nhanh chóng, chính xác nhất. Chỉ với 10.000 VND là bạn đã sở hữu trong tay tấm vé số với cơ hội trúng hàng tỷ đồng thật hấp dẫn. bạn còn chần chừ gì nữa, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về loại hình cá cược thú vị này với XSMT thứ 7 và cơ cấu quy định về danh mục các giải thưởng tại đây nhé. 

Nhà đài quay thưởng xổ số kiến thiết miền Trung thứ 7

Xổ Số Miền Trung Thứ 7 hay còn được gọi là XSMT thứ 7 được thiết lập lịch quay thưởng lúc 17h10 thứ 7 hàng tuần từ 3 nhà đài thuộc 3 tỉnh miền Trung gồm: 

 • Xổ số Đà Nẵng 
 • Xổ số Quảng Ngãi 
 • Xổ số Đắk Nông 

Trên các kênh truyền thông như tivi, internet và nhiều kênh khác đều cập nhật XSMT thứ 7 hang ngày cho người chơi theo dõi không chỉ XSMT thứ 7 mà còn là kết quả XSMT hang ngày cũng như các loại hình xổ số khác.

Địa chỉ dò vé số kết quả XSMT thứ 7

Ngoài những kênh tra cứu XSMT thứ 7 truyền thống như tại địa điểm bán vé số, đại lý vé số, ti vi…thì hiện nay, nhờ công nghệ phát triển giúp các bạn có them nhiều kênh nhà cái, diễn đàn và các chuyên trang xổ số cung cấp kết quả nhanh hơn.

Một trong những địa chỉ được tín nhiệm và ghi nhận lượt truy cập tra cứu kết quả xổ số nói chung và kết quả XSMT thứ 7 nói reing nhiều nhất là https://qh88.is/kq-xsmt/ . Tại đây, chuyên trang cập nhật đầy đủ các kết quả xổ số 3 miền, có bố cục sắp xếp, phân loại theo từng miền riêng biệt cho bạn dễ dàng tìm kiếm.

Trang kết quả XSMT thứ 7 mà https://qh88.is/kq-xsmt/ cung cấp bao gồm kết quả của 7 tuần liên tiếp mới nhất. Các bạn thỏa sức tổng hợp dữ liệu lịch sử kết quả để phân tích, soi cầu lô đề xổ số hấp dẫn, chuẩn xác.

Bên cạnh đó, https://qh88.is/kq-xsmt/ còn cập nhật bảng thống kê lô tô 2 số bên dưới mỗi bảng giải. Chắc chắn, đến với https://qh88.is/kq-xsmt/, các bạn sẽ không phải thất vọng về những thông tin kết quả xổ số mà https://qh88.is/kq-xsmt/ mang đến.

Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của Xổ số kiến ​​thiết Miền Trung gồm 1.206 giải với 18 lần quay thưởng. Mỗi giải được quy định cụ thể như sau: 

 • Giải đặc biệt: Giải gồm 6 chữ số với 1 lần quay và tổng Giá Trị Giải Thưởng là 2.000.000.000 VND.
 • Giải nhất: Giải thưởng gồm 5 chữ số với 1 lần quay và tổng Giá Trị Giải Thưởng là 30.000.000. 
 • Giải nhì:  Giải thưởng gồm 5 chữ số với 1 lần quay và tổng Giá Trị Giải Thưởng là 15.000.000. 
 • Giải 3: Giải thưởng gồm 5 chữ số với 2 lần quay và tổng Giá Trị Giải Thưởng là 20.000.000 
 • Giải tư: Giải thưởng gồm 5 chữ số với 7 lần quay và Giá Trị Giải Thưởng là 3.000.000/ vé trúng.
 • Giải 5: Giải thưởng gồm 4 chữ số với 10 giải và Giá Trị Giải Thưởng là 1.000.000/ vé trúng. 
 • Giải 6: Có kỳ quay 4 số với 30 giải: Mỗi vé trúng thưởng (đồng): 400.000 VND
 • Giải 7: Quay thưởng dãy 3 chữ số: Giá Trị Mỗi Giải (VNĐ): 200.000 
 • Giải 8: Có 2 chữ số quay thưởng: Trúng vé (VNĐ): 100.000 – Số lượng giải: 1.000 giải

Ngoài những giải xổ số chính trên, kết quả XSMT thứ 7 còn có các giải phụ gồm:

 • Giải thưởng phụ: Tổng có 9 giải dành cho vé số sai 1 chữ số trong hàng trăm giải đặc biệt trúng giải 50.000.000 đồng
 • Giải khuyến khích: Với 45 giải áp dụng cho vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng bất kỳ trong 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt), mỗi lô trúng giải 6.000.000 đồng

Lưu ý: Nếu vé xổ số của người chơi có cùng kết quả với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ nhận được tất cả các giải thưởng đó cùng một lúc.

Cách thức nhận giải thưởng khi trúng XSMT thứ 7

Với XSMT thứ 7 hay XSMT nói chung và các kết quả xổ số 3 miền, người chơi có thể liên lạc với đơn vị quy đổi tiền thưởng, nhận thưởng theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể:

 • Người chơi liên hệ với đơn vị bán lẻ, đại lý vé số để nhận thưởng. Cách này các bạn sẽ mất phí theo mức nhất định tùy từng đại lý vì đại lý được ủy quyền nhận hộ người chơi.
 • Liên hệ trực tiếp với công ty xổ số để được hỗ trợ quy đổi và nhận thưởng.

Điều kiện nhận thưởng:

 • Người trúng thưởng cần nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngay quay thưởng.
 • Vé trúng thưởng yêu cầu phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá.
 • Vé số đảm bảo kết quả trùng khớp với dữ liệu xổ số được công bố, không có dấu hiệu tẩy xóa, sửa số.

Nhìn chung việc quy đổi tiền thưởng xổ số nói chung và XSMT thứ 7 nói riêng khá đơn giản, nhanh chóng. Chúng tôi hi vọng rằng những tổng hợp bên trên về XSMT thứ 7 – Xổ Số Miền Trung Thứ 7 sẽ mang đến cho các bạn những thông tin đầy đủ, chính xác nhất để dò kết quả cho mình nhé. Chúc bạn sẽ may mắn.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *