Tắt QC [X]

XSMT Thứ 5: Xem kết quả xổ số Miền Trung chiều thứ Năm

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 30-11-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 70 29 96
G.7 442 343 401
G.6 6098 0725 3382 9300 2459 3847 3195 9714 1737
G.5 1652 5911 8319
G.4 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587
G.3 92805 47014 16255 53964 07307 19087
G.2 80861 32734 36566
G.1 62039 25564 12551
G.ĐB 247509 832616 627606


Loto Quảng Bình Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Loto
0 05, 09
1 17, 16, 14
2 25, 20, 27
3 39
4 42
5 52
6 66, 65, 61
7 70
8 82
9 98, 92

Loto Bình Định Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Loto
0 00
1 11, 16
2 29
3 38, 38, 34
4 43, 47
5 59, 55
6 66, 67, 64, 64
7 -
8 88, 83
9 93

Loto Quảng Trị Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Loto
0 01, 07, 06
1 14, 19
2 28
3 37
4 45
5 50, 51
6 65, 65, 66
7 -
8 86, 87, 87
9 96, 95

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 23-11-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 86 70 48
G.7 614 011 937
G.6 4394 2462 0807 9715 4319 9182 8579 1886 5944
G.5 5659 9733 6430
G.4 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335
G.3 45508 33441 97242 45660 32099 60393
G.2 58739 14214 49357
G.1 72304 01813 44061
G.ĐB 935249 700957 192955


Loto Quảng Bình Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Loto
0 07, 04, 08, 04
1 14
2 -
3 39
4 48, 41, 41, 49
5 59, 59
6 62
7 74
8 86, 87
9 94, 95

Loto Bình Định Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Loto
0 04
1 11, 15, 19, 11, 14, 13
2 23
3 33
4 42
5 57
6 69, 60
7 70, 70
8 82, 89
9 93

Loto Quảng Trị Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 29
3 37, 30, 35
4 48, 44
5 57, 55
6 63, 61, 61
7 79
8 86, 84
9 98, 97, 99, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 16-11-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 45 64 49
G.7 195 233 157
G.6 6941 8501 6361 4387 8047 1648 8551 8676 7613
G.5 6911 6506 8507
G.4 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211
G.3 41513 56764 08177 93481 97098 40581
G.2 75558 59635 40496
G.1 16798 28510 70731
G.ĐB 249035 835628 983396


Loto Quảng Bình Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Loto
0 01, 09
1 11, 13
2 25, 20
3 32, 35
4 45, 41
5 58
6 61, 69, 67, 64
7 71
8 -
9 95, 98

Loto Bình Định Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Loto
0 06, 04
1 15, 10
2 28
3 33, 35
4 47, 48
5 56
6 64, 61
7 77
8 87, 80, 87, 81
9 98

Loto Quảng Trị Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 13, 11
2 -
3 38, 34, 31
4 49
5 57, 51, 58, 54
6 67
7 76
8 81
9 99, 98, 96, 96

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 09-11-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 93 32 97
G.7 750 034 362
G.6 3984 2966 5223 2616 5091 9712 0955 1227 9473
G.5 6042 1219 2562
G.4 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405
G.3 14806 21096 73452 42091 46343 70060
G.2 55604 57712 56792
G.1 46311 59677 02861
G.ĐB 796730 393574 130076


Loto Quảng Bình Thứ 5, 09/11/2023

Đầu Loto
0 06, 04
1 10, 11
2 23
3 30
4 42
5 50, 52, 59, 51
6 66
7 -
8 84, 86
9 93, 91, 95, 96

Loto Bình Định Thứ 5, 09/11/2023

Đầu Loto
0 09
1 16, 12, 19, 18, 15, 12
2 -
3 32, 34
4 -
5 52
6 65
7 78, 77, 74
8 87, 86
9 91, 91

Loto Quảng Trị Thứ 5, 09/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 10
2 27
3 39, 30
4 43
5 55
6 62, 62, 60, 61
7 73, 76
8 86
9 97, 98, 91, 92

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 02-11-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 89 75 49
G.7 912 007 883
G.6 7891 2539 5494 0089 0229 8044 6937 2640 2039
G.5 2516 3969 5774
G.4 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 53638 20097 96611 14817 66097 92055 92625 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214
G.3 72105 88213 23694 17712 36002 94846
G.2 89310 01401 10554
G.1 28603 79029 75250
G.ĐB 652366 943306 434240


Loto Quảng Bình Thứ 5, 02/11/2023

Đầu Loto
0 07, 05, 03
1 12, 16, 13, 10
2 29, 24
3 39
4 -
5 52
6 64, 66
7 74
8 89, 88
9 91, 94

Loto Bình Định Thứ 5, 02/11/2023

Đầu Loto
0 07, 01, 06
1 11, 17, 12
2 29, 25, 29
3 38
4 44
5 55
6 69
7 75
8 89
9 97, 97, 94

Loto Quảng Trị Thứ 5, 02/11/2023

Đầu Loto
0 02
1 15, 16, 14
2 20
3 37, 39, 30
4 49, 40, 46, 40
5 53, 54, 50
6 68
7 74
8 83
9 -

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 26-10-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 14 40 75
G.7 605 103 213
G.6 8596 8831 3248 4375 4862 3325 5664 6420 2028
G.5 8373 8948 2038
G.4 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406
G.3 84589 97972 55828 96890 17824 20462
G.2 77585 53945 49561
G.1 96174 58915 16838
G.ĐB 375607 266869 122909


Loto Quảng Bình Thứ 5, 26/10/2023

Đầu Loto
0 05, 07
1 14
2 29, 27
3 31
4 48, 49
5 57
6 68
7 73, 72, 76, 72, 74
8 89, 85
9 96

Loto Bình Định Thứ 5, 26/10/2023

Đầu Loto
0 03, 02
1 15
2 25, 28
3 -
4 40, 48, 46, 45
5 -
6 62, 69
7 75, 74, 76
8 84
9 95, 95, 90

Loto Quảng Trị Thứ 5, 26/10/2023

Đầu Loto
0 06, 09
1 13
2 20, 28, 24
3 38, 38
4 42
5 57
6 64, 62, 61
7 75, 79, 77
8 84
9 93

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 19-10-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 81 14 90
G.7 797 690 856
G.6 4963 7720 8494 8305 7341 2293 3150 3100 6434
G.5 7853 5513 4704
G.4 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531
G.3 36948 88913 89896 33176 63742 06814
G.2 31227 45072 79661
G.1 11639 50920 87017
G.ĐB 334240 797206 490832


Loto Quảng Bình Thứ 5, 19/10/2023

Đầu Loto
0 09, 00
1 13
2 20, 27
3 35, 39
4 47, 48, 40
5 53, 55
6 63
7 70
8 81
9 97, 94, 91

Loto Bình Định Thứ 5, 19/10/2023

Đầu Loto
0 05, 06
1 14, 13
2 20
3 33, 32
4 41, 46
5 -
6 63
7 76, 72
8 87, 87
9 90, 93, 94, 96

Loto Quảng Trị Thứ 5, 19/10/2023

Đầu Loto
0 00, 04
1 13, 17, 14, 17
2 28
3 34, 31, 32
4 48, 42
5 56, 50
6 66, 61
7 -
8 88
9 90

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 12-10-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 38 48 92
G.7 641 588 181
G.6 9390 3204 0332 8530 5843 9148 5747 0774 7902
G.5 8463 2209 4368
G.4 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869 16065 37960 58841 51165 54059 12415 94004
G.3 35235 34105 72167 83569 65254 23249
G.2 41928 20935 94685
G.1 65035 06277 79141
G.ĐB 029344 875722 145342


Loto Quảng Bình Thứ 5, 12/10/2023

Đầu Loto
0 04, 01, 05
1 17, 18
2 28
3 38, 32, 32, 35, 35
4 41, 44
5 -
6 63
7 78
8 83, 83
9 90

Loto Bình Định Thứ 5, 12/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 -
2 29, 22
3 30, 32, 35
4 48, 43, 48, 41
5 53
6 69, 67, 69
7 77
8 88, 84
9 98

Loto Quảng Trị Thứ 5, 12/10/2023

Đầu Loto
0 02, 04
1 15
2 -
3 -
4 47, 41, 49, 41, 42
5 59, 54
6 68, 65, 60, 65
7 74
8 81, 85
9 92

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 05-10-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 94 75 95
G.7 672 104 396
G.6 5131 9634 1635 1110 8520 2337 1856 1826 5189
G.5 7192 8924 4277
G.4 51692 52495 19618 50219 59907 74006 75786 16462 70830 20751 59357 08450 01784 46382 53341 33407 16114 95973 17150 08882 03330
G.3 21934 01456 74532 29387 13343 76945
G.2 12282 03387 47223
G.1 69468 68907 24619
G.ĐB 671010 591234 661493


Loto Quảng Bình Thứ 5, 05/10/2023

Đầu Loto
0 07, 06
1 18, 19, 10
2 -
3 31, 34, 35, 34
4 -
5 56
6 68
7 72
8 86, 82
9 94, 92, 92, 95

Loto Bình Định Thứ 5, 05/10/2023

Đầu Loto
0 04, 07
1 10
2 20, 24
3 37, 30, 32, 34
4 -
5 51, 57, 50
6 62
7 75
8 84, 82, 87, 87
9 -

Loto Quảng Trị Thứ 5, 05/10/2023

Đầu Loto
0 07
1 14, 19
2 26, 23
3 30
4 41, 43, 45
5 56, 50
6 -
7 77, 73
8 89, 82
9 95, 96, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 5 ngày 28-09-2023

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 95 92 93
G.7 404 024 811
G.6 7942 8019 3091 5273 3800 3099 1229 4970 1645
G.5 2652 3389 4609
G.4 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687
G.3 39490 83359 76309 62997 68961 54896
G.2 20042 89800 86335
G.1 72625 26212 34968
G.ĐB 460257 615220 240800


Loto Quảng Bình Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 04
1 19
2 25
3 33, 31
4 42, 43, 42
5 52, 59, 59, 57
6 65
7 72
8 -
9 95, 91, 98, 90

Loto Bình Định Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 00, 02, 09, 00
1 17, 12
2 24, 20
3 -
4 40
5 51
6 61, 66
7 73
8 89, 83
9 92, 99, 97

Loto Quảng Trị Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 09, 04, 00
1 11
2 29, 21
3 35
4 45, 41
5 -
6 61, 68
7 70, 70, 70
8 87
9 93, 97, 96

Xổ số kiến thiết Việt Nam được phân chia thành 3 thị trường tiêu thụ gồm xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung và xổ số miền Nam. Hôm nay, chuyên trang xổ số https://qh88.is/kq-xsmt/ sẽ cung cấp tới các bạn thông tin kết quả XSMT thứ 5 và cách xem XSMT Thứ 5 nhanh chóng, chính xác nhất.

XSMT thứ 5 có những đài nào?

XSMT thứ 5 là viết tắt của cụm từ “Xổ số miền Trung thứ 5”, là giải thưởng quay số tại các nhà đài tại miền Trung được thực hiện quay thưởng hàng ngày vào buổi chiều.

Xổ số miền trung thứ 5 thuộc bộ vé liên kết các tỉnh xổ số miền trung gồm các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Xổ số miền Trung ba đài ngày thứ 5 gồm có: đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

Xem kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ở đâu?

Với thời đại công nghệ phát triển hiện đại như ngày nay, việc tra cứu xem kết quả XSMT Thứ 5 trở nên rất đơn giản, chỉ cần truy cập vào website https://qh88.is/kq-xsmt/. Sau đó chọn chuyên mục ” XSMT thứ 5 ” là bạn có thể tìm thấy kết quả miền Trung thứ 5 mới nhất. Ngoài ra, https://qh88.is/kq-xsmt/ còn cập nhật đầy đủ XSMT Thứ 5 của tất cả các tuần trước đó nữa.

Nội dung cập nhật XSMT Thứ 5 tại https://qh88.is/kq-xsmt/ gồm:

Kết quả XSMT thứ 5 hàng tuần quay thưởng vào buổi chiều lúc 17 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) tại các nhà đài thuộc các tỉnh miền Trung, tây nguyên.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 các tuần trước hoặc xổ số miền Trung thứ 5 tuần vừa rồi.

Kết quả bảng loto miền Trung thứ 5 với những thống kê XSMT mới nhất, kết quả đầu đuôi miền Trung thứ 5 mới nhất bên dưới mỗi bảng kết quả.

Xổ số miền Trung thứ 5 tại QH88 được cập nhật siêu tốc, chính xác hàng đầu tại Việt Nam, cứ mỗi chiều 6h30 web tự động cập nhật kết quả xổ số miền Trung nói riêng và cả 3 miền nói chung một cách chính xác nhất. Không những vậy, bạn còn có thể truy cập theo dõi XSMT thứ 5 vô cùng dễ dàng cho dù bạn đang ở nước ngoài.

Hướng dẫn xem XSMT thứ 5

Khi bạn đầu tư vốn tối thiểu 10,000 VND và sở hữu một hoặc một vài tấm vé số. Các bạn truy cập xem kết quả XSMT Thứ 5 tại https://qh88.is/kq-xsmt/. Tại trang chủ, các giải thưởng của xổ số miền Trung thứ năm được quay và xuất hiện trên bảng kết quả theo thứ tự từ giải 8 đến giải Đặc Biệt xuất hiện cuối cùng. Giải đặc biệt XSMT Thứ 5 có giá trị giải thưởng cao nhất lên đến 2 tỷ đồng/1 vé trúng.

Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung

XSMT Thứ 5 gồm 18 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay số. Trong đó, giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 10.000đ. Kết quả vé trúng là vé có dãy 6 chữ số trùng với 6 chữ số của giải đặc biệt tại nhà đài.

Vé xổ số miền Trung có mệnh giá 10.000đ/1 vé. Có 14 tỉnh thành tham gia phát hành và quay thưởng xổ số miền Trung, được phân bổ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.

Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung với chi tiết giải thưởng như sau:

Số lượng giải     Tên giải Giá trị giải thưởng

01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ

01 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ

01 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ

02 Giải Ba 5 số 10.000.000đ

07 Giải Tư 5 số 3.000.000đ

10 Giải Năm 4 số 1.000.000đ

30 Giải Sáu 4 số 400.000đ

100 Giải Bảy 3 số 200.000đ

1.000 Giải Tám 2 số 100,000

Ngoài ra, kết quả XSMT Thứ 5 còn có các giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích với giá trị giải thưởng hấp dẫn không kém:

 • 09 giải Phụ đặc biệt: Là giải thưởng dành cho những vé trùng 5 chữ số sau cùng của giải ĐẶC BIỆT. Giá trị của giải này là mỗi giải 50 triệu đồng.
 • 45 giải Khuyến khích: Là giải thưởng dành cho các vé số có dãy số trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6. Giá trị của giải này là mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT Thứ 5

 • Thời hạn lĩnh thưởng sau khi trúng xổ số miền Trung là 30 ngày kể từ ngày mở số. 
 • Sau 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, vé không còn giá trị lĩnh thưởng. 
 • Vé lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chấp vá.

Thời gian quay thưởng kết quả XSMT Thứ 5

Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng lúc 17h15 hàng ngày với các tỉnh thuộc miền trung, Tây nguyên. Tổng có 14 tỉnh thực hiện quay số thưởng XSMT Thứ 5 và được phân chia thành lịch quay thưởng theo ngày. Cụ thể:

 • Thứ 2: Phú Yên – TT.Huế
 • Thứ 3: Quảng Nam – Đắk Lắk
 • Thứ 4: Khánh Hòa – Đà Nẵng
 • Thứ 5: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
 • Thứ 6: Gia Lai – Ninh Thuận
 • Thứ 7: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
 • Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum

Lời kết

Trên đây là những cập nhật kết quả XSMT Thứ 5 mới nhất từ chuyên trang xổ số uy tín số 1 Việt nam. Các bạn có thể theo dõi kết quả XSMT Thứ 5, kết quả xổ số 3 miền cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất. Đồng thời, bạn còn có thể xem lịch sử kết quả xổ số trước đó để soi cầu thuận tiện, hiệu quả hơn.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *