Tắt QC [X]

XSMT Thứ 4: Xem kết quả xổ số Miền Trung chiều thứ Tư

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 29-11-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 93 82
G.7 274 785
G.6 2173 3150 7430 9947 2252 4339
G.5 8305 8623
G.4 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398
G.3 22963 41205 00775 83639
G.2 69973 96978
G.1 71215 50169
G.ĐB 067158 515249


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Loto
0 05, 09, 03, 01, 05
1 15
2 21
3 30
4 -
5 50, 58
6 63
7 74, 73, 78, 73
8 -
9 93, 95, 90

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Loto
0 04
1 12
2 23
3 39, 35, 33, 39
4 47, 49
5 52
6 69
7 75, 78
8 82, 85, 80
9 98, 98

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 22-11-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 93 86
G.7 446 576
G.6 9828 5879 7222 0874 1591 7824
G.5 1259 3572
G.4 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654
G.3 54626 34979 82050 85104
G.2 68183 58544
G.1 37658 35237
G.ĐB 388440 207691


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Loto
0 01
1 -
2 28, 22, 26
3 35, 32
4 46, 43, 40
5 59, 58
6 -
7 79, 74, 79
8 85, 83
9 93, 97

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Loto
0 04
1 19
2 24
3 36, 37
4 44
5 59, 54, 50
6 60, 64, 60
7 76, 74, 72
8 86
9 91, 91

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 15-11-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 40 05
G.7 153 917
G.6 2407 7228 1668 7615 2689 1193
G.5 3845 5648
G.4 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552
G.3 82172 55432 44726 31363
G.2 64197 54245
G.1 53798 35059
G.ĐB 733872 803902


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 -
2 28
3 35, 31, 32
4 40, 45, 40
5 53
6 68, 63
7 72, 72
8 -
9 98, 99, 94, 97, 98

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Loto
0 05, 02
1 17, 15, 11
2 26
3 35
4 48, 45
5 59, 52, 59
6 63
7 75, 74
8 89
9 93, 92

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 08-11-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 76 26
G.7 670 047
G.6 7915 0131 6588 2454 6288 6128
G.5 4894 6126
G.4 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312
G.3 53032 40224 28398 38250
G.2 88644 62786
G.1 28926 63154
G.ĐB 393019 132963


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 15, 19
2 26, 24, 26
3 31, 32
4 46, 44
5 54, 56, 54
6 -
7 76, 70
8 88, 88, 84
9 94

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 17, 15, 12
2 26, 28, 26, 27, 20
3 -
4 47, 49
5 54, 50, 54
6 63
7 -
8 88, 86
9 98

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 01-11-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 28
G.7 707 988
G.6 3773 7265 5007 9327 3515 9463
G.5 1016 7203
G.4 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720
G.3 91123 38570 80349 84363
G.2 75615 29404
G.1 79937 17658
G.ĐB 393193 951961


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Loto
0 07, 07
1 16, 15
2 22, 28, 23
3 32, 34, 37
4 -
5 59
6 65, 69
7 73, 74, 70
8 -
9 93, 93

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Loto
0 03, 09, 04
1 15
2 28, 27, 20
3 -
4 49
5 58
6 63, 64, 63, 61
7 -
8 88, 87, 82, 83
9 99

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 25-10-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 66 55
G.7 915 432
G.6 3145 0254 3095 3710 8997 6942
G.5 5390 4096
G.4 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885
G.3 44191 06840 12765 62050
G.2 33285 46481
G.1 83692 01001
G.ĐB 897507 888377


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Loto
0 07
1 15, 15, 18, 14
2 27, 28, 26
3 -
4 45, 40, 40
5 54
6 66
7 -
8 85
9 95, 90, 91, 92

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Loto
0 06, 01
1 10
2 -
3 32, 36
4 42
5 55, 50
6 65
7 76, 77
8 86, 83, 85, 81
9 97, 96, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 18-10-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 53
G.7 168 455
G.6 8959 7800 6419 8271 2242 1261
G.5 9607 2464
G.4 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615
G.3 52193 25714 81033 13086
G.2 84157 05328
G.1 58422 63134
G.ĐB 522700 706466


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Loto
0 00, 07, 00
1 19, 12, 14
2 29, 25, 29, 22
3 37
4 -
5 59, 56, 57
6 67, 68, 64
7 -
8 -
9 93

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 19, 15
2 28, 28, 28
3 39, 33, 34
4 42
5 53, 55
6 61, 64, 60, 66
7 71
8 83, 86
9 -

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 11-10-2023

GiảiKhánh Hòa
G.81408
G.7095867
G.66007 9448 25393524 0510 3139
G.529551653
G.453035 51062 71579 26923 43646 56888 5522742657 43178 46598 15429 86313 63495 55031
G.314168 1668255075 98996
G.21151794280
G.10962593878
G.ĐB015713413689

Loto Đà Nẵng Thứ 4, 11/10/2023

ĐầuLoto
007
114, 17, 13
223, 27, 25
339, 35
448, 46
555
662, 68
779
888, 82
995

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 11/10/2023

ĐầuLoto
008
110, 13
224, 29
339, 31
4-
553, 57
667
778, 75, 78
880, 89
998, 95, 96

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 04-10-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 46 56
G.7 590 423
G.6 5363 3909 5240 2168 0828 9555
G.5 0601 6893
G.4 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759
G.3 15304 37580 31078 20393
G.2 92658 33893
G.1 93437 23661
G.ĐB 962164 842358


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 04/10/2023

Đầu Loto
0 09, 01, 00, 04
1 11
2 -
3 37
4 46, 40
5 59, 54, 58
6 63, 64
7 73
8 87, 80
9 90, 99

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 04/10/2023

Đầu Loto
0 05
1 10
2 23, 28, 25
3 -
4 -
5 56, 55, 59, 58
6 68, 67, 61
7 78
8 85
9 93, 90, 93, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 27-09-2023

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 24
G.7 340 710
G.6 2095 9662 3889 9901 2447 9271
G.5 9732 3232
G.4 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506
G.3 84379 51974 13376 34075
G.2 34565 44930
G.1 99423 53253
G.ĐB 313476 253781


Loto Đà Nẵng Thứ 4, 27/09/2023

Đầu Loto
0 06, 09
1 17
2 22, 25, 23
3 32
4 40
5 53
6 62, 65
7 79, 74, 76
8 89
9 95, 91, 99

Loto Khánh Hòa Thứ 4, 27/09/2023

Đầu Loto
0 01, 06
1 10
2 24, 27
3 32, 30, 38, 36, 34, 30
4 47
5 53
6 -
7 71, 76, 75
8 81
9 92

Xổ số từ lâu đời vốn là trò chơi cá cược hợp pháp, hấp dẫn, lợi nhuận cao. Bên cạnh XSMB, XSMN thì kết quả XSMT cũng là thông tin được người chơi tìm kiếm nhiều nhất. XSMT thứ 4 được phát sóng trực tiếp tại hai nhà đài: Đà Nẵng và Khánh Hòa. Nếu bạn quan tâm tới XSMT thứ 4, hãy đến với https://qh88.is/kq-xsmt/ để theo dõi nhé.

Xem kết quả XSMT thứ 4 nhanh chóng nhất

Xổ số là trò chơi thử vận may khá hấp dẫn và quen thuộc với người dân Việt với các kết quả theo vùng miền gồm kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung và miền Nam. XSMT – XSMT thứ 4 thu htus khá đông người tham gia, lượt truy cập tìm kiếm kết quả xổ số miền trung tại chuyên trang xổ số uy tín https://qh88.is/kq-xsmt/ chiếm tỷ trọng lớn nhất mỗi ngày.

Tại https://qh88.is/kq-xsmt/, các bạn quan tâm tới XSMT thứ 4 chỉ cần tham gia dễ dàng với 10.000 VND mua vé số và tra cứu kết quả Xổ Số Miền Trung thứ 4 ngay trên trang chủ QH88.is có đầy đủ kết quả của 2 nhà đài Xổ số Đà Nẵng và Xổ số kiến ​​thiết Khánh Hòa 

Thông tin quay thưởng XSMT thứ 4

Chuyên trang https://qh88.is/kq-xsmt/ là một trong những kênh cập nhật kết quả xổ số 3 miền uy tín. Tại đây, 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số hàng ngày cho người chơi theo dõi thuận tiện nhất. Kết quả XSMT được quay thưởng theo lịch quay ngày thứ 4 hàng tuần, tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Tại đây bạn còn có thể theo dõi trực tiếp kết quả của 7 tuần liên tiếp gần nhất, giúp người chơi nhận định xu hướng, quy luật ra số của kết quả, phục vụ cho lần chơi xổ số kế tiếp hiệu quả hơn.

Cơ cấu giải thưởng XSMT thứ 4

Kết quả XS miền trung gồm 1.206 giải tương đương với 18 lần quay áp dụng kết quả chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung: 

 • Giải đặc biệt gồm 6 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
 • Giải nhất gồm 5 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.
 • Giải Nhì gồm 5 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng.
 • Giải ba gồm 5 chữ số với 2 lần quay và giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng.
 • Giải Tư gồm 5 chữ số với 7 lần quay và giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng.
 • Giải Năm gồm 4 chữ số với 1 lần quay và giá trị giải thưởng là 1 triệu đồng.
 • Giải Sáu gồm 4 chữ số với 30 lần quay và giá trị giải thưởng là 400 ngàn đồng.
 • Giải bảy gồm 3 chữ số với 100 lần quay và giá trị giải thưởng là 200 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có 1000 giải dành cho vé với kết quả quay 2 số khá hấp dẫn, tỷ lệ trúng cao cho người chơi tra cứu.

Lịch mở thưởng xổ số miền trung

Kết quả xổ số miền trung thực hiện quay thưởng tại 14 tỉnh khu vực miền Trung. Trong đó, lịch quay được chia theo tỉnh và tương ứng với lịch quay mỗi ngày trong tuần khác nhau để người chơi theo dõi nhà đài chính xác hơn. Cụ thể:

 • Lịch quay XSMT Thứ Hai: Huế – Phú Yên
 • Lịch quay XSMT Thứ Ba: Đắk Lắk – Quảng Nam
 • Lịch quay XSMT Thứ Tư: Đà Nẵng – Khánh Hòa
 • Lịch quay XSMT Thứ Năm: Bình Định – Quảng Trị – Quảng Bình
 • Lịch quay XSMT Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
 • Lịch quay XSMT Thứ Bảy: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắk Nông
 • Lịch quay XSMT Chủ Nhật: Kon Tum – Khánh Hòa – Huế

Như vậy, bạn lựa chọn chơi XSMT thứ 4 thì sẽ xem kết quả XSMT thứ 4 quay thưởng vào chiều thứ 4 hàng tuần. Thời gian bắt đầu mở thưởng và quay số là từ 17h15 phút, thời gian công bố kết quả là 18h30 phút và tại https://qh88.is/kq-xsmt/ thì cứ buổi chiều lúc 6h30 là web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng cho người chơi theo dõi, tra cứu

Thời gian quay thưởng XSMT

Xổ số miền Trung được mở thưởng bắt đầu từ 17h15′ hàng ngày và quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung.

Các kênh cập nhật kết quả xổ số uy tín như https://qh88.is/kq-xsmt/ luôn cập nhật sớm nhất, chính xác nhất kết quả xổ số miền Trung nói riêng và cả 3 miền nói chung.

Ngoài ra, https://qh88.is/kq-xsmt/ lưu trữ đầy đủ các kết quả XSMT trước đó để người chơi tiện tra cứu, soi cầu xổ số.

Đổi thưởng khi trúng xổ số miền Trung thứ 4

Sau khi người chơi sở hữu một hoặc một vài tấm vé số và theo dõi kết quả vé Xổ Số Miền Trung thứ 4 – XSMT thứ 4 cho mình. Kết quả dãy số trên tấm vé trùng vơi kế quả quay thưởng là bạn đã trúng số, có thể đổi thưởng theo quy định.

Địa chỉ đổi thưởng có thể là tại đại lý người bán, nơi bạn đã mua vé số hoặc liên hệ trực tiếp lên tổng đài vé số trực tuyến. 

Lời kết

Với những thông tin https://qh88.is/kq-xsmt/ chia sẻ phía trên, chúng tôi mong rằng các bạn đã nắm được quy định và cơ cấu giải thưởng của kết quả XSMT thứ 4 – Xổ Số Miền Trung thứ 4 hàng tuần.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *