Tắt QC [X]

XSMT Thứ 3: Xem kết quả xổ số Miền Trung chiều thứ Ba

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 28-11-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 25
G.7 558 751
G.6 1284 9590 4561 4852 4040 4591
G.5 7587 9532
G.4 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593
G.3 00436 86304 43060 98137
G.2 82881 14846
G.1 91561 17275
G.ĐB 946593 355220


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Loto
0 04
1 -
2 20
3 33, 35, 36
4 42
5 58, 54
6 61, 61
7 74
8 84, 87, 81
9 90, 97, 90, 93

Loto Quảng Nam Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Loto
0 00
1 -
2 25, 29, 20
3 32, 39, 37
4 40, 46
5 51, 52, 54
6 65, 60
7 75
8 80
9 91, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 21-11-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 93 12
G.7 530 365
G.6 1479 3109 6838 2862 3512 1017
G.5 4948 5192
G.4 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559
G.3 89414 91665 93365 86133
G.2 84925 99389
G.1 30932 73592
G.ĐB 546904 069039


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Loto
0 09, 00, 04
1 14
2 25
3 30, 38, 31, 32
4 48
5 -
6 63, 61, 65
7 79, 78, 72
8 87
9 93

Loto Quảng Nam Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 12, 12, 17
2 28
3 33, 39
4 44
5 55, 59
6 65, 62, 60, 65
7 75
8 86, 89
9 92, 92

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 14-11-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 12 49
G.7 845 987
G.6 6816 8749 3786 1402 0473 5331
G.5 1865 4392
G.4 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848
G.3 68450 94614 23171 47609
G.2 23160 91921
G.1 05606 96954
G.ĐB 312151 346995


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Loto
0 07, 08, 06
1 12, 16, 13, 14
2 -
3 -
4 45, 49
5 50, 51
6 65, 63, 60
7 71
8 86, 86
9 92

Loto Quảng Nam Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Loto
0 02, 06, 09
1 -
2 21
3 31, 34, 37, 36
4 49, 48
5 51, 54
6 -
7 73, 71
8 87
9 92, 97, 95

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 07-11-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 32 51
G.7 370 009
G.6 2610 0293 5064 3677 0470 5415
G.5 7361 5371
G.4 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341
G.3 13108 50575 77131 29641
G.2 29245 09957
G.1 01070 25067
G.ĐB 538932 902182


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Loto
0 03, 05, 08
1 10
2 -
3 32, 34, 32
4 46, 45
5 -
6 64, 61
7 70, 75, 70
8 89, 82
9 93, 96

Loto Quảng Nam Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Loto
0 09, 07
1 15
2 25, 22, 29
3 31
4 41, 41
5 51, 51, 57
6 67
7 77, 70, 71
8 87, 82
9 -

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 31-10-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 43
G.7 033 266
G.6 8442 7558 0778 3827 0315 9661
G.5 6471 4812
G.4 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842
G.3 91130 54623 65440 95494
G.2 79411 07055
G.1 11131 94502
G.ĐB 595549 539582


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Loto
0 02
1 15, 11
2 20, 23
3 33, 30, 31
4 42, 49
5 58, 52, 56
6 67
7 78, 71
8 84
9 90

Loto Quảng Nam Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Loto
0 05, 02
1 15, 12, 17
2 27, 28
3 -
4 43, 49, 42, 40
5 55
6 66, 61, 62
7 -
8 82
9 99, 94

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 24-10-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 18 22
G.7 996 551
G.6 3659 9686 8606 5132 8719 7248
G.5 8149 7798
G.4 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173
G.3 17471 97662 59518 95010
G.2 27409 92973
G.1 66791 69728
G.ĐB 421923 076240


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Loto
0 06, 05, 09
1 18
2 23
3 37
4 49, 46, 44
5 59
6 62
7 79, 71
8 86
9 96, 98, 92, 91

Loto Quảng Nam Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 19, 11, 12, 18, 10
2 22, 29, 28
3 32
4 48, 47, 40
5 51, 57
6 -
7 73, 73
8 -
9 98

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 17-10-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 12 43
G.7 309 962
G.6 9258 6255 5563 3056 8070 2574
G.5 4136 9503
G.4 67892 52032 40085 08577 38496 37921 07096 42439 04475 75237 42870 25716 24150 19149
G.3 20881 21125 32246 48155
G.2 03276 46858
G.1 55893 69813
G.ĐB 441627 587779


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 12
2 21, 25, 27
3 36, 32
4 -
5 58, 55
6 63
7 77, 76
8 85, 81
9 92, 96, 96, 93

Loto Quảng Nam Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Loto
0 03
1 16, 13
2 -
3 39, 37
4 43, 49, 46
5 56, 50, 55, 58
6 62
7 70, 74, 75, 70, 79
8 -
9 -

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 10-10-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 31 75
G.7 703 832
G.6 5233 3768 0345 6155 0022 7526
G.5 5556 6827
G.4 72668 78384 56815 24332 25146 80041 75409 98134 42057 54930 88879 25924 46982 87998
G.3 45205 33048 06623 80677
G.2 68867 26706
G.1 47767 49737
G.ĐB 446469 532389


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 10/10/2023

Đầu Loto
0 03, 09, 05
1 15
2 -
3 31, 33, 32
4 45, 46, 41, 48
5 56
6 68, 68, 67, 67, 69
7 -
8 84
9 -

Loto Quảng Nam Thứ 3, 10/10/2023

Đầu Loto
0 06
1 -
2 22, 26, 27, 24, 23
3 32, 34, 30, 37
4 -
5 55, 57
6 -
7 75, 79, 77
8 82, 89
9 98

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 03-10-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 01 25
G.7 727 529
G.6 2982 3702 0041 3545 3631 6482
G.5 2988 1183
G.4 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698
G.3 38439 38974 85441 42070
G.2 53714 90053
G.1 75037 16035
G.ĐB 972088 961750


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 03/10/2023

Đầu Loto
0 01, 02, 07
1 16, 14
2 27
3 39, 37
4 41
5 -
6 61
7 76, 74
8 82, 88, 86, 86, 88
9 94

Loto Quảng Nam Thứ 3, 03/10/2023

Đầu Loto
0 01, 08
1 -
2 25, 29, 26
3 31, 34, 35
4 45, 41
5 53, 50
6 66
7 70
8 82, 83
9 99, 98

Xổ số Miền Trung Thứ 3 ngày 26-09-2023

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 50 91
G.7 049 995
G.6 9739 3057 0155 0174 7070 2720
G.5 2363 0344
G.4 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912
G.3 69374 50740 37838 47370
G.2 31077 81893
G.1 54589 60802
G.ĐB 154671 683105


Loto Đắk Lắk Thứ 3, 26/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 23
3 39
4 49, 42, 43, 40
5 50, 57, 55
6 63, 68, 66
7 74, 77, 71
8 82, 89
9 98

Loto Quảng Nam Thứ 3, 26/09/2023

Đầu Loto
0 02, 05
1 12
2 20
3 36, 38
4 44
5 51, 51
6 67
7 74, 70, 70
8 -
9 91, 95, 90, 91, 93

XSMT Thứ 3: Xem kết quả xổ số miền Trung thứ ba chính xác

XSMT Thứ 3 – Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 nằm trong danh mục XSMT hàng ngày 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số tại nhà đài khu vực Đăklak và Quảng Nam. Người chơi có thể xem kết quả xổ số miền Trung thứ ba mới nhất và kết quả các tuần trước đó một cách đầy đủ, chính xác nhất.

Địa chỉ xem XSMT Thứ 3 chính xác nhất

Hiện nay, trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc giúp mọi người có nhiều kênh để tra cứu và xem kết quả XSMT nói chung và XSMT Thứ 3 nói riêng. Người chơi xổ số có thể theo dõi kết quả quay số trên hai đài ngày thứ 3 tại miền Trung gồm: đài Đắk Lắk và Quảng Nam. 

Một số kênh truyền thông phổ biến cập nhật kết quả xổ số miền Trung hàng ngày mà các bạn có thể thao dõi như tivi, nhà đài, các kênh nhà cái cá cược…Ngoài ra, có một kênh cập nhật kết quả XSMT Thứ 3 nói riêng và XSMT nói chung vô cùng nhanh chóng, chính xác mà các bạn có thể để tìm thấy những cặp số may mắn nhất cho ngày tiếp theo đó là https://qh88.is/kq-xsmt/.

Đến với https://qh88.is/kq-xsmt/, 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số tại nhà đài khu vực Đăklak và Quảng Nam để độc giả tiện theo dõi nhất. Tất cả thông tin bảng kết quả XSMT mới nhất được cập nhật lên hệ thống ngay sau khi có kết quả. Ngoài ra, có rất nhiều thông tin hữu ích khác như kết quả XSMB, XSMN và lịch sử kết quả trước đó.Điều này giúp các bạn tham gia chơi xổ số có được những dàn đề chuẩn xác cho những ngày tiếp theo.

Thông tin mở thưởng XSMT Thứ 3

Lịch mở thưởng XSMT Thứ 3

XSMT thứ 3 – Xổ số miền Trung thứ ba hàng tuần được phát sóng trực tiếp và cập nhật kết quả tại https://qh88.is/kq-xsmt/ với dữ liệu quay số từ 2 nhà đài: Đắc Lắc và Quảng Nam.

Xổ số miền Trung Thứ Ba hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12 đến 18h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số tại https://qh88.is/kq-xsmt/, nếu bạn có bỏ lỡ các thông tin XSMT T3 hôm nay, hay cần kết quả của các tuần trước đó thì vẫn có thể theo dõi lại kết quả tuần rồi, tuần trước mới nhất nhé.

Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 3 

Với kết quả XSMT thứ 3, với mỗi tấm vé xổ số mệnh giá 10.000 VND, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng với cơ cấu có tới 81.150 giải thưởng hấp dẫn tương ứng với 27 lần quay thưởng cho các giải thưởng lớn từ giải đặc biệt đến giải 7, giải phụ đặc biệt và giải khuyến khích. Cụ thể như sau:

  • Giải đặc biệt: gồm 6 giải, với giá trị 500 triệu đồng/giải
  • Giải Nhất: gồm 15 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
  • Giải Nhì: gồm 30 giải, với giá trị 5 triệu đồng/giải
  • Giải 3: gồm 90 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
  • Giải 4: gồm 600 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
  • Giải 5: gồm 900 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
  • Giải 6: gồm 4.500 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
  • Giải 7: gồm 40.000 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải
  • Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 25 triệu đồng/giải
  • Giải khuyến khích: gồm 15 giải, với giá trị 40 nghìn đồng/giải 

Lưu ý:

Giải phụ đặc biệt: là giải thưởng dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của giải đặc biệt, nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải đặc biệt.

Giải khuyến khích: Là giải thưởng dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt

Cách nhận thưởng khi trúng giải XSMT thứ 3

Sau khi các bạn đã sở hữu trong tay tấm vé xổ số và theo dõi kết quả XSMT thứ 3 tại nhà đài hoặc https://qh88.is/kq-xsmt/. Kết quả dãy số trên tấm vé của bạn trùng khớp với kết quả xổ số miền Trung Thứ Ba thì bạn đã trúng số. Cách nhận thưởng XSMT, XSMT thứ 3 an toàn, hợp pháp như sau:

Bạn đến trực tiếp địa chỉ của các Công ty xổ số kiến thiết theo thông tin in trên tấm vé số để nhận thưởng.

Hoặc bạn đến các đại lý xổ số gần nhất để được nhận thưởng, cách này nhanh chóng và thuận tiện hơn nhưng bạn cần bỏ ra một tỷ lệ hoa hồng nhất định cho đại lý.

Lợi ích khi tra cứu kết quả XSMT Thứ 3 hàng tuần trên https://qh88.is/kq-xsmt/

Trong số nhiều hình thức xem kết quả XSMT, XSMT thứ 3 thì việc theo dõi trên https://qh88.is/kq-xsmt/ được xem là cách thức hiệu quả và mang lại nhiều thôn tin hữu ích nhất cho người chơi:

Tại đây, QH88.is cung cấp đầy đủ cả 7 bảng kết quả xổ số miền Trung thứ 3 tuần mới nhất và cả kết quả XSMT Thứ 3 tuần trước nhanh chóng và chính xác 100%.

Khi xem bảng kết quả XSMT Thứ 3 tại https://qh88.is/kq-xsmt/, các bạn không những cập nhật được kết quả mới nhất mà còn phân tích được xu hướng biến động, quy luật ra số dựa trên các dữ liệu lịch sử đầy đủ. Từ đó, https://qh88.is/kq-xsmt/ giúp các bạn dự đoán kết quả XS Miền Trung Thứ Ba cho những kỳ sau hiệu quả hơn.

Lời kết

Với những thông tin trên, https://qh88.is/kq-xsmt/ chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và luôn được nhanh chóng kết quả xổ số miền Trung thứ 3 tuần rồi.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *