Tắt QC [X]

XSMT Thứ 2: Xem kết quả xổ số Miền Trung chiều thứ hai

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 27-11-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 98 32
G.7 366 627
G.6 9789 5888 1759 2173 0324 6037
G.5 1490 1753
G.4 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898
G.3 47548 29131 70432 56346
G.2 43203 07693
G.1 27775 27132
G.ĐB 401919 533609


Loto Phú Yên Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Loto
0 00, 03
1 19
2 23
3 37, 31
4 40, 45, 46, 48
5 59, 53
6 66
7 75
8 89, 88
9 98, 90

Loto Huế Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Loto
0 09
1 18
2 27, 24, 25
3 32, 37, 36, 32, 32
4 46
5 53
6 64
7 73, 70
8 88
9 98, 93

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 20-11-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 34 71
G.7 671 357
G.6 0706 7225 5712 6689 9794 2270
G.5 1798 4124
G.4 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386
G.3 00806 36694 99936 40669
G.2 40166 46852
G.1 87226 22977
G.ĐB 829687 968527


Loto Phú Yên Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Loto
0 06, 01, 03, 06
1 12, 10
2 25, 25, 26
3 34
4 46
5 -
6 66
7 71, 79
8 87
9 98, 95, 94

Loto Huế Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Loto
0 01
1 19
2 24, 27, 27
3 32, 36
4 -
5 57, 52
6 69
7 71, 70, 79, 77
8 89, 86
9 94, 91

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 13-11-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 34 61
G.7 690 660
G.6 5212 2139 4314 2913 5819 2385
G.5 4804 8698
G.4 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081
G.3 99881 14324 56113 45641
G.2 87986 21812
G.1 43852 34529
G.ĐB 434308 183275


Loto Phú Yên Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Loto
0 04, 08
1 12, 14, 17
2 24
3 34, 39, 32
4 -
5 59, 59, 56, 52
6 69
7 -
8 81, 86
9 90, 90

Loto Huế Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 13, 19, 13, 12
2 29
3 34, 39
4 45, 41
5 53
6 61, 60
7 71, 75
8 85, 81
9 98, 91

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 06-11-2023

GiảiHuế
G.87039
G.7173277
G.69329 6903 15288339 2090 5302
G.579890425
G.438619 57972 66599 45012 07937 10262 4282591264 35908 15656 16991 44081 78450 35198
G.323963 9452144249 82003
G.22350009128
G.15310716214
G.ĐB372081451974

Loto Phú Yên Thứ 2, 06/11/2023

ĐầuLoto
003, 00, 07
119, 12
229, 28, 25, 21
337
4-
5-
662, 63
770, 73, 72
889, 81
999

Loto Huế Thứ 2, 06/11/2023

ĐầuLoto
002, 08, 03
114
225, 28
339, 39
449
556, 50
664
777, 74
881
990, 91, 98

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 30-10-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 07 28
G.7 114 518
G.6 5339 3091 9138 8893 8897 3701
G.5 4037 1890
G.4 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933
G.3 19236 61513 11423 65990
G.2 49330 71433
G.1 65308 55069
G.ĐB 400243 536532


Loto Phú Yên Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Loto
0 07, 02, 08
1 14, 16, 13
2 -
3 39, 38, 37, 34, 36, 30
4 42, 47, 43
5 -
6 63
7 -
8 -
9 91, 95

Loto Huế Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Loto
0 01
1 18, 12
2 28, 25, 26, 23
3 32, 33, 33, 32
4 -
5 -
6 69, 69
7 -
8 -
9 93, 97, 90, 99, 90

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 23-10-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 23 16
G.7 010 635
G.6 7686 9191 8427 8568 8279 1099
G.5 8938 5625
G.4 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819
G.3 03898 95730 32609 93235
G.2 42692 57162
G.1 22647 29318
G.ĐB 145778 022287


Loto Phú Yên Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Loto
0 08
1 10
2 23, 27, 23
3 38, 33, 30
4 49, 47
5 -
6 60, 61
7 78
8 86, 88
9 91, 98, 92

Loto Huế Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 16, 15, 12, 19, 18
2 25
3 35, 35
4 46
5 -
6 68, 61, 65, 62
7 79, 79
8 87
9 99

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 16-10-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 29 08
G.7 930 802
G.6 3528 2088 8900 0690 5401 6544
G.5 0571 4626
G.4 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542
G.3 96928 07098 07150 73071
G.2 10458 75591
G.1 50633 21416
G.ĐB 688565 784945


Loto Phú Yên Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 19
2 29, 28, 21, 28
3 30, 35, 33
4 45, 40, 48
5 58
6 61, 65
7 71
8 88
9 98

Loto Huế Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Loto
0 08, 02, 01, 00
1 11, 16
2 26
3 38
4 44, 42, 45
5 50
6 -
7 75, 71
8 88
9 90, 93, 91

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 09-10-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 38 65
G.7 815 766
G.6 5374 3347 6093 7992 6022 4730
G.5 6080 5742
G.4 16467 34607 12520 07968 74177 25842 30116 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655
G.3 17697 62571 53224 35102
G.2 02023 13387
G.1 19494 90121
G.ĐB 400518 786981


Loto Phú Yên Thứ 2, 09/10/2023

Đầu Loto
0 07
1 15, 16, 18
2 20, 23
3 38
4 47, 42
5 -
6 67, 68
7 74, 77, 71
8 80
9 93, 97, 94

Loto Huế Thứ 2, 09/10/2023

Đầu Loto
0 08, 01, 02
1 15
2 22, 24, 21
3 30
4 42, 48, 48
5 55
6 65, 66
7 -
8 87, 87, 81
9 92

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 02-10-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 17 13
G.7 720 758
G.6 1653 8304 2497 7491 6310 4206
G.5 1651 0111
G.4 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293
G.3 17387 32002 02392 40506
G.2 39905 22524
G.1 81439 06129
G.ĐB 008967 022083


Loto Phú Yên Thứ 2, 02/10/2023

Đầu Loto
0 04, 06, 06, 02, 05
1 17
2 20
3 39
4 -
5 53, 51, 53
6 64, 67
7 -
8 87
9 97, 95, 94, 91

Loto Huế Thứ 2, 02/10/2023

Đầu Loto
0 06, 06
1 13, 10, 11
2 27, 24, 29
3 33
4 46
5 58
6 -
7 70, 76
8 81, 83
9 91, 93, 92

Xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 25-09-2023

Giải Phú Yên Huế
G.8 40 20
G.7 609 882
G.6 9029 3598 6203 7382 5262 2356
G.5 4945 7998
G.4 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119
G.3 85610 29149 62573 01348
G.2 95635 24173
G.1 45372 09839
G.ĐB 606910 914754


Loto Phú Yên Thứ 2, 25/09/2023

Đầu Loto
0 09, 03
1 10, 10
2 29
3 35
4 40, 45, 47, 49
5 59, 51, 56
6 -
7 79, 72
8 89
9 98, 93

Loto Huế Thứ 2, 25/09/2023

Đầu Loto
0 00
1 19
2 20
3 36, 39
4 49, 48
5 56, 57, 54
6 62, 66
7 73, 73
8 82, 82, 87
9 98

XSMT Thứ 2 vô cùng Hot và được đông đảo người chơi quan tâm tìm kiếm mỗi ngày.  – Kết quả xổ số miền Trung thứ hai (XSMT Thứ 2) hàng ngày thì 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số và phát sóng trực tiếp tại trường quay khu vực.

Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin XSMT Thứ 2 miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang qh88 của chúng tôi.

Kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần là gì?

Xổ số miền Trung (XSMT) là loại hình chơi cá cược hợp pháp được thành lập bởi công ty xổ số kiến thiết từ lâu đời. Cho đến nay, mặc dù có nhiều loại hình xổ số khác nhưng XSMT vẫn luôn là loại hình xổ số được ưa chuộng rộng rãi, trong đó có XSMT Thứ 2.

Với XSMT, cơ cấu giải thưởng được chia ra đến 11000 giải thưởng khác nhau từ giải nhất đến giải 7, giải khuyến khích và giải đặc biệt. Tổng giá trị tất cả giải thưởng có thể lên đến 10 tỷ đồng. Chính vì vậy mà XSMT và XSMT Thứ 2 luôn thu hút người chơi quan tâm và đặt cược vận may. 

XSMT nói chung là loại hình hàng ngày thì 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số. Còn kết quả XSMT thứ 2 là kết quả của kỳ xổ số miền Trung được quay thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần. Bạn chỉ cần mua một hay nhiều tấm vé số tùy thích và chờ kết quả quay thưởng rồi so sánh dãy số trên vé với kết quả nhà đài công bố.

Kết quả quay xổ số không có sự can thiệp của con người mà nó mang tính ngẫu nhiên nên công bằng, minh bạch.

Cách xem kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần

Hiện nay, XSMT hàng ngày thì 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số và tương tự như vậy, khi bạn chọn XSMT Thứ 2 thì thời gian quay là thứ 2 hàng tuần, vẫn khung giờ như vậy. Việc cập nhật, xem kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần hiện nay không còn là điều khó khan khi mà công nghệ phát triển, có nhiều công cụ điện tử để xem và tra cứu.

Một số cách xem kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần chính thống, uy tín, đảm bảo kết quả phát song cập nhật nhanh nhất là:

 • Xem XSMT thứ 2 theo chương trình phát sóng kết quả trên sóng phát thanh hoặc đài truyền hình
 • Xem XSMT thứ 2 hàng tuần trên các trang web uy tín về xổ số như https://qh88.is/kq-xsmt/
 • Xem từ các đại lý chuyên mua bán vé số ngoài đời thực, tuy nhiên cách này khá thủ công và mất thời gian đi lại của bạn.

Nếu bạn lựa chọn xem XSMT Thứ 2 tại https://qh88.is/kq-xsmt/ thì đây là hình thức tối ưu nhất hiệu quả. Bởi lẽ bạn vừa cập nhật được kết quả XSMT Thứ 2 mới nhất, vừa có thể tra cứu kết quả XSMT Thứ 2 những ngày trước đó một cách đầy đủ, giúp bạn soi cầu trúng số dễ dàng hơn.

*) Thông tin về lịch mở thưởng XSMT

 • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
 • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
 • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
 • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
 • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
 • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
 • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình

*) Thời gian quay thưởng:

 • XSMT hàng ngày thì 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • XSMT Thứ 2 thì lựa chọn lịch quay thứ 2 tại xổ số Thủ đô Hà Nội

*) Cơ cấu giải thưởng

 • Vé XSMT truyền thống phát hành loại vé với mệnh giá 10.000 VND/ vé.
 • Kết quả XSMT có 8 giải (từ giải đặc biệt đến giải Bảy, giải khuyến khích) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng. Trong đó có:
 • Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của giải đặc biệt.
 • Giải khuyến khích: Dành cho vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải đặc biệt.

Tại sao nên xem kết quả XSMT thứ 2 tại https://qh88.is/kq-xsmt/?

So với các cách thức xem kết quả XSMT, kết quả XSMT Thứ 2 qua tivi, đại lý và web thì tra cứu tại chuyên trang xổ số https://qh88.is/kq-xsmt/ được nhận định là hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích nhất.

Hiện nay, chuyên mục XSMT của https://qh88.is/kq-xsmt/? Đã được phát triển và tạo thêm chuyên mục “Kết quả XSMT thứ 2” vô cùng thuận tiện cho người chơi theo dõi nhanh nhất, chính xác nhất..

Tại đây, https://qh88.is/kq-xsmt/ chúng tôi cung cấp thông tin về kết quả XSMT vào thứ 2 tuần mới nhất và vẫn cập nhật đầy đủ lịch sử kết quả XSMT thứ 2 ở những tuần trước đó để người chơi tiện theo dõi, phân tích.

Với giao diện thân thiện, chuyên nghiệp, bố cục khoa học dễ dùng, chúng tôi tin rằng tất cả các bạn sẽ hài lòng khi ghé thăm chuyên mục XSMT, XSMT Thứ 2 của chúng tôi. Các bạn hãy nhớ thường xuyên truy cập chuyên mục XSMT nói chung và chuyên mục “Kết quả XSMT thứ 2” nói riêng của chúng tôi nhé.

Lời kết

Chuyên trang https://qh88.is/kq-xsmt/ của chúng tôi là kênh cung cấp kết quả XSMT Thứ 2 nhanh chóng, chính xác và uy tín nhất mà các bạn có thể đặt trọn niềm tin. Chúc các bạn may mắn.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *