Tắt QC [X]

XSMT Chủ Nhật: Xem kết quả xổ số Miền Trung chiều Chủ Nhật

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 26-11-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 97 26 22
G.7 798 929 529
G.6 3302 4572 9142 2879 5082 5028 7400 3391 6405
G.5 9753 2679 9317
G.4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
G.3 33658 91613 12733 79339 81829 86580
G.2 82293 54801 57747
G.1 70164 36459 57684
G.ĐB 882509 878232 761434


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Loto
0 02, 09
1 13
2 23, 21
3 -
4 42, 42, 45
5 53, 50, 58
6 64
7 72
8 86, 81
9 97, 98, 93

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Loto
0 01
1 11
2 26, 29, 28, 29
3 34, 33, 39, 32
4 45
5 59
6 -
7 79, 79, 79
8 82, 86
9 99

Loto Huế Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Loto
0 00, 05
1 17, 19
2 22, 29, 24, 29
3 34
4 47
5 51, 58
6 65
7 -
8 89, 80, 84
9 91, 95

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 19-11-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 67 56 41
G.7 407 283 189
G.6 2047 2308 4449 2270 7151 2313 1888 3335 7090
G.5 3829 3024 3514
G.4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248
G.3 51679 21923 88334 51768 49071 02898
G.2 30304 35925 31296
G.1 68665 99967 01306
G.ĐB 868856 908406 208763


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Loto
0 07, 08, 09, 05, 04
1 -
2 29, 23
3 38
4 47, 49
5 56
6 67, 67, 65
7 79
8 -
9 99, 92, 93

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Loto
0 00, 06
1 13
2 24, 25
3 34
4 44
5 56, 51, 59
6 68, 67
7 70, 76
8 83, 88
9 95, 94

Loto Huế Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Loto
0 06
1 14
2 -
3 35, 36
4 41, 40, 48
5 -
6 61, 62, 63
7 79, 71
8 89, 88
9 90, 93, 98, 96

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 12-11-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 27 44 35
G.7 503 505 418
G.6 7541 4406 5852 4090 7223 4822 3203 2103 1633
G.5 6928 8113 2361
G.4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
G.3 02605 20353 18954 86732 82040 52701
G.2 98684 31218 74633
G.1 62844 54992 68717
G.ĐB 294353 708474 821295


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Loto
0 03, 06, 09, 01, 05, 01, 05
1 -
2 27, 28
3 -
4 41, 45, 44
5 52, 53, 53
6 -
7 -
8 80, 86, 84
9 -

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 13, 19, 18
2 23, 22
3 36, 32
4 44
5 59, 54
6 -
7 70, 74
8 84
9 90, 97, 91, 92

Loto Huế Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Loto
0 03, 03, 04, 01
1 18, 10, 10, 17
2 20
3 35, 33, 33
4 40
5 -
6 61
7 77
8 82, 87
9 95

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 05-11-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 06 17 15
G.7 674 357 791
G.6 9019 6046 7742 3458 4510 9694 7318 8238 5633
G.5 9896 1484 5363
G.4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
G.3 93693 77085 95368 52624 57023 89302
G.2 58839 38536 49806
G.1 22128 25085 83778
G.ĐB 508714 399236 802913


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Loto
0 06
1 19, 11, 14
2 22, 28
3 39
4 46, 42
5 -
6 67
7 74, 71
8 84, 85
9 96, 99, 92, 93

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 17, 10, 19
2 23, 24
3 39, 36, 36
4 -
5 57, 58, 56, 54, 53
6 65, 68
7 -
8 84, 85
9 94

Loto Huế Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Loto
0 02, 06
1 15, 18, 16, 13
2 24, 23
3 38, 33, 30
4 44
5 -
6 63, 63
7 76, 74, 78
8 -
9 91

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 29-10-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 54 58 54
G.7 615 494 329
G.6 2227 1017 5371 9540 6274 5572 7661 9398 1397
G.5 8609 3455 1821
G.4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255
G.3 36471 30517 93859 93967 89393 67034
G.2 64259 13389 72248
G.1 32520 40823 50305
G.ĐB 758648 549400 595693


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 15, 17, 18, 11, 17
2 27, 26, 20
3 -
4 48
5 54, 59
6 67, 68
7 71, 71
8 82
9 98

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 -
2 23
3 36
4 40, 46
5 58, 55, 59
6 64, 67
7 74, 72, 75, 78
8 88, 86, 89
9 94

Loto Huế Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Loto
0 05
1 -
2 29, 21, 22
3 34
4 42, 48
5 54, 55
6 61
7 78, 77, 76
8 80
9 98, 97, 93, 93

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 22-10-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 83 33 40
G.7 903 369 899
G.6 8680 3639 9458 2470 3312 2545 4702 9228 9249
G.5 7402 5761 5058
G.4 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388
G.3 82647 45688 20569 16065 68010 48626
G.2 61978 38695 93948
G.1 20006 10296 46648
G.ĐB 307437 529260 299807


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Loto
0 03, 02, 06
1 -
2 -
3 39, 37
4 49, 47
5 58
6 65
7 73, 70, 73, 73, 78
8 83, 80, 88, 88
9 -

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 12, 14
2 -
3 33, 30
4 45
5 50
6 69, 61, 69, 65, 60
7 70, 72, 76, 75, 77
8 -
9 95, 96

Loto Huế Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Loto
0 02, 07
1 10, 10, 10
2 28, 26
3 -
4 40, 49, 40, 48, 48
5 58, 58
6 -
7 72
8 88
9 99, 97

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 15-10-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 11 06 69
G.7 724 081 344
G.6 9790 7825 9902 0607 1056 0885 5528 1581 7341
G.5 4715 9389 8634
G.4 26936 42857 30012 86684 06357 48759 83981 87559 31035 07048 11008 27042 06465 12603 62557 28943 81599 58933 02295 79485 60773
G.3 55416 01323 53238 07138 04292 81874
G.2 28146 23820 96168
G.1 68283 32021 29847
G.ĐB 116703 668298 887031


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/10/2023

Đầu Loto
0 02, 03
1 11, 15, 12, 16
2 24, 25, 23
3 36
4 46
5 57, 57, 59
6 -
7 -
8 84, 81, 83
9 90

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 15/10/2023

Đầu Loto
0 06, 07, 08, 03
1 -
2 20, 21
3 35, 38, 38
4 48, 42
5 56, 59
6 65
7 -
8 81, 85, 89
9 98

Loto Huế Chủ Nhật, 15/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 28
3 34, 33, 31
4 44, 41, 43, 47
5 57
6 69, 68
7 73, 74
8 81, 85
9 99, 95, 92

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 08-10-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 65 65 45
G.7 255 960 416
G.6 3585 7370 4062 7717 1723 3581 6789 8668 3604
G.5 2195 0954 3950
G.4 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673
G.3 50532 32381 32510 59363 65769 44077
G.2 51090 77700 75915
G.1 36268 39668 03110
G.ĐB 249660 848549 199151


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 14, 19
2 21
3 31, 30, 32
4 -
5 55
6 65, 62, 67, 68, 60
7 70
8 85, 81
9 95, 96, 90

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 08/10/2023

Đầu Loto
0 00, 00
1 17, 13, 10
2 23
3 39
4 46, 49
5 54
6 65, 60, 63, 68
7 74
8 81
9 95, 92

Loto Huế Chủ Nhật, 08/10/2023

Đầu Loto
0 04, 04
1 16, 15, 10
2 28, 21, 26
3 -
4 45, 40
5 50, 51
6 68, 69
7 73, 77
8 89
9 94

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 01-10-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 97 46 65
G.7 841 105 493
G.6 1867 3645 0309 0123 6417 3535 1659 6257 1209
G.5 5229 5411 9769
G.4 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739
G.3 98972 59878 77334 25044 04701 46251
G.2 29338 75749 45150
G.1 90208 57908 74958
G.ĐB 417218 836329 331524


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/10/2023

Đầu Loto
0 09, 08
1 18
2 29, 28, 20, 21
3 37, 38
4 41, 45
5 56, 59
6 67, 61
7 72, 78
8 -
9 97

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 01/10/2023

Đầu Loto
0 05, 03, 08
1 17, 11
2 23, 21, 29
3 35, 34
4 46, 40, 42, 44, 49
5 -
6 -
7 73
8 -
9 94, 94

Loto Huế Chủ Nhật, 01/10/2023

Đầu Loto
0 09, 01
1 -
2 29, 24
3 36, 39
4 43
5 59, 57, 50, 51, 50, 58
6 65, 69
7 78
8 -
9 93, 95

Xổ số Miền Trung Chủ nhật ngày 24-09-2023

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 77 63 45
G.7 294 616 093
G.6 4650 8285 2902 8577 7377 0001 2182 1412 8738
G.5 7260 0364 5336
G.4 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308
G.3 14351 84767 72731 23697 49117 96866
G.2 89762 95855 96588
G.1 08803 65110 33842
G.ĐB 023054 848314 364275


Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Loto
0 02, 08, 03
1 14
2 26
3 -
4 -
5 50, 56, 51, 54
6 60, 67, 62
7 77
8 85, 85, 84, 88
9 94

Loto Kon Tum Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Loto
0 01, 04
1 16, 10, 14
2 -
3 37, 31, 31
4 40
5 52, 59, 55
6 63, 64
7 77, 77, 70
8 -
9 97

Loto Huế Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Loto
0 00, 08
1 12, 17
2 25
3 38, 36
4 45, 42
5 58
6 64, 66
7 75
8 82, 85, 88
9 93, 93

Xổ số ngoài đời thực hay online đều là hình thức chơi cá cược phổ biến, hấp dẫn với mọi lứa tuổi bởi lối chơi đơn giản, phần thưởng cực lớn. Vận may với xổ số là công bằng, minh bạch nhất. Các bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về XSMT Chủ nhật, một loại hình chơi xổ số đang được ưa chuộng nhất nhé.

XSMT Chủ nhật có gì hấp dẫn?

May mắn của mỗi con người là một thứ mà ta không thể biết trước, ngăn chặn hay kiểm soát nó được. Loại hình giải trí cá cược luôn là cách mọi người thử vận may của mình, đặc biệt là cách chơi xổ số. Xổ số là loại hình cá cược đang được ưa chuộng nhất. Vậy, xổ số có gì hấp dẫn? Đó là:

 • Xổ số nói chung và XSMT, XSMT Chủ nhật là loại hình giải trí kiếm tiền mang tính công bằng, minh bạch cao nhất.
 • Cá cược xổ số là hợp pháp tại Việt nam nên kết quả và trao thưởng minh bạch, công bố rộng rãi trên các kênh truyền thông uy tín.
 • Cơ hội trúng thưởng với vận may cao, giải thưởng cực lớn lên đến hang tỷ đồng.
 • Cách chơi đơn giản, kết quả tra cứu dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.

Nếu một ngày bạn có linh cảm tốt, cảm thấy vận may đang đến với mình thì hãy thử tham gia xổ số ngay nhé. Xổ số kiến ​​thiết miền Trung Chủ Nhật – XSMT Chủ Nhật sẽ mang đến cho các bạn những thông tin giải thưởng cụ thể, hấp dẫn.

Xem kết quả XSMT Chủ nhật ở đâu?

Hiện nay, có rất nhiều kênh để người tham gia chơi xổ số có thể tra cứu kết quả XSMT Chủ nhật một cách nhanh chóng nhất bao gồm:

 • Xem kết quả XSMT Chủ nhật qua kênh truyền thông tivi, đài theo lịch phát song của nhà đài.
 • Xem kết quả XSMT Chủ nhật tại diễn đàn, trang báo, đại lý vé số.
 • Xem kết quả XSMT Chủ nhật trên trang nhà cái cá cược online.
 • Xem kết quả XSMT Chủ nhật trên chuyên trang xổ số lớn nhất Việt nam: https://qh88.is/kq-xsmt/ 

Lịch quay thưởng XSMT Chủ nhật

Thời gian quay thưởng (hay mở thưởng) xổ số được quy định khung giờ quay thưởng cố định nhưng có khác nhau giữa các miền. Lịch quay thưởng kết quả XSMT là lúc 17h15′ → 17h35′ tất cả các ngày trong tuần.

Với lịch mở thưởng này, kết quả XSMT Chủ nhật sẽ được quay thưởng vào 17h35 ngày chủ nhật hang tuần. https://qh88.is/kq-xsmt/ thiết lập thời gian hàng ngày thì 6h30 web sẽ tự động cập nhật kết quả xổ số, tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hoàn toàn miễn phí.

Các đài quay thưởng XSMT Chủ nhật gồm:

 • Xổ số Khánh Hòa
 • Xổ số Kon Tum
 • Xổ số Thừa Thiên Huế

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Trung tổng thể cả tuần:

 • Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
 • Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
 • Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
 • Thứ Năm: Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
 • Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
 • Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
 • Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum – TT Huế

Cơ cấu giải thưởng XSMT Chủ nhật

Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ/ vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải đặc biệt đến giải 8):

 • Giải ĐB: Gồm 1 giải duy nhất với giá trị thưởng là 2.000.000.000 VND cho vé trùng 6 số.
 • Giải Nhất: Gồm 10 giải quay 5 số với giá trị thưởng là 30.000.000 VND/ vé
 • Giải Nhì: Gồm 10 giải quay 5 số với giá trị thưởng là 5.000.000
 • Giải Ba: Gồm 20 giải quay 5 số với giá trị thưởng là 10.000.000
 • Giải Tư: Gồm 70 giải quay 5 số với giá trị thưởng là 3.000.000
 • Giải Năm: Gồm 100 giải quay 4 số với giá trị thưởng là 1.000.000
 • Giải Sáu: Gồm 300 giải quay 4 số với giá trị thưởng là 400.000/ vé
 • Giải Bảy: Gồm 1000 giải quay 3 số với giá trị thưởng là 200.000/ vé 
 • Giải Tám: Gồm 10.000 giải quay 2 số với giá trị thưởng là 100.000/ vé

Ghi chú:

Trường hợp vé xổ số miền Trung Chủ Nhật của người chơi có kết quả SXMT trùng với nhiều giải thưởng thì được coi là trúng tất cả các giải đó. Như vậy, người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó.

Lời kết

Hi vọng với những chia sẻ trên đây, các bạn đã hiểu hơn về cách thức tham gia và nhận thưởng XSMT Chủ nhật. QH88 luôn cập nhật nhanh chóng, chính các nhất các thông tin kết quả XSMT Chủ nhật, XSMT nói chung, xổ số 3 miền cùng lịch sử kết quả xổ số trước đó. Các bạn đừng bỏ lỡ https://qh88.is/kq-xsmt/ , địa chỉ giúp bạn soi cầu, chơi xổ số hấp dẫn nhất nhé.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *