Tắt QC [X]

XSMN Thứ 6: Kết quả xổ số Miền Nam chiều thứ sáu trực tuyến

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 01-12-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 88 27 87
G.7 729 442 834
G.6 1931 2872 7349 0360 5972 6287 2465 9090 3817
G.5 1726 9768 8940
G.4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
G.3 21416 10005 27300 30113 07341 78529
G.2 38187 66835 33616
G.1 62938 57388 85730
G.ĐB 010787 551880 214903


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 01/12/2023

Đầu Loto
0 05
1 14, 18, 16
2 29, 26
3 31, 37, 38
4 49, 44, 40
5 50
6 -
7 72
8 88, 87, 87
9 95

Loto Bình Dương Thứ 6, 01/12/2023

Đầu Loto
0 05, 00
1 13
2 27, 24
3 35
4 42
5 51
6 60, 68
7 72, 77, 76, 77
8 87, 88, 80
9 94

Loto Trà Vinh Thứ 6, 01/12/2023

Đầu Loto
0 03
1 17, 16
2 22, 28, 29
3 34, 36, 30
4 40, 41
5 57
6 65
7 70
8 87, 80, 89
9 90

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 24-11-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 03 71 38
G.7 901 473 528
G.6 2856 9925 6008 4355 7356 7109 5734 6054 5028
G.5 9656 6843 3032
G.4 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119
G.3 26846 97207 78920 38273 79714 32857
G.2 48334 52362 60201
G.1 67972 30608 15757
G.ĐB 416230 453096 231231


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 24/11/2023

Đầu Loto
0 03, 01, 08, 07, 07
1 -
2 25, 23
3 34, 30
4 43, 46
5 56, 56
6 65, 65
7 72
8 89
9 99

Loto Bình Dương Thứ 6, 24/11/2023

Đầu Loto
0 09, 08
1 -
2 21, 25, 20
3 -
4 43, 43
5 55, 56, 56, 58
6 62
7 71, 73, 71, 73
8 80
9 96

Loto Trà Vinh Thứ 6, 24/11/2023

Đầu Loto
0 03, 01
1 19, 14
2 28, 28
3 38, 34, 32, 31
4 -
5 54, 51, 57, 57
6 64, 64
7 -
8 86
9 90

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 17-11-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 41 45 46
G.7 750 583 932
G.6 3181 3362 9282 6992 5685 1486 5714 1310 1679
G.5 8947 7911 0922
G.4 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118
G.3 98515 56423 01359 33290 62492 87918
G.2 11129 38281 83567
G.1 05798 04919 85725
G.ĐB 649443 902049 478525


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 17/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 15
2 21, 23, 29
3 35
4 41, 47, 44, 48, 43
5 50, 53
6 62, 67
7 76
8 81, 82
9 98

Loto Bình Dương Thứ 6, 17/11/2023

Đầu Loto
0 09
1 11, 11, 10, 19
2 22
3 -
4 45, 49
5 59, 58, 59
6 -
7 -
8 83, 85, 86, 81
9 92, 93, 90

Loto Trà Vinh Thứ 6, 17/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 14, 10, 18, 18
2 22, 25, 25
3 32
4 46, 44
5 52, 51
6 67
7 79, 72
8 85
9 94, 92

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 10-11-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 53 71 87
G.7 387 520 599
G.6 0373 2403 7908 7213 3172 9075 6825 7567 8460
G.5 8155 3302 7260
G.4 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105
G.3 70784 41488 86710 35019 26838 44226
G.2 03002 38028 07450
G.1 68064 30276 23761
G.ĐB 253227 995566 474416


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 10/11/2023

Đầu Loto
0 03, 08, 08, 02
1 -
2 21, 27
3 -
4 49
5 53, 55
6 68, 61, 64
7 73, 77
8 87, 84, 88
9 97

Loto Bình Dương Thứ 6, 10/11/2023

Đầu Loto
0 02
1 13, 10, 19
2 20, 28
3 32
4 43
5 53
6 64, 67, 66
7 71, 72, 75, 79, 70, 76
8 -
9 -

Loto Trà Vinh Thứ 6, 10/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 16, 19, 16
2 25, 26, 26
3 38
4 44
5 57, 50
6 67, 60, 60, 61
7 -
8 87, 82
9 99

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 03-11-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 17 40 08
G.7 093 125 201
G.6 6049 4067 8466 6835 1883 6126 0879 5153 8400
G.5 9651 0693 9118
G.4 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275
G.3 23610 20996 79129 30277 12799 79748
G.2 53937 81571 10228
G.1 52447 53230 56005
G.ĐB 935354 903286 608857


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 03/11/2023

Đầu Loto
0 09, 01
1 17, 15, 13, 10
2 28, 28
3 37
4 49, 47
5 51, 54
6 67, 66, 69
7 -
8 -
9 93, 96

Loto Bình Dương Thứ 6, 03/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 10
2 25, 26, 29
3 35, 33, 30
4 40, 46, 48
5 -
6 69, 63
7 77, 77, 71
8 83, 86
9 93

Loto Trà Vinh Thứ 6, 03/11/2023

Đầu Loto
0 08, 01, 00, 04, 08, 05
1 18
2 28
3 39
4 48
5 53, 51, 57
6 -
7 79, 75
8 88
9 93, 99

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 27-10-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 16 60 91
G.7 301 695 167
G.6 4483 1221 1747 6311 4289 7612 5970 9373 7882
G.5 7532 0302 2773
G.4 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333
G.3 70948 68333 25279 86314 37481 19943
G.2 17150 44579 38110
G.1 65631 18797 35379
G.ĐB 149395 570346 879953


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 27/10/2023

Đầu Loto
0 01, 03
1 16, 11
2 21, 28, 28
3 32, 33, 33, 31
4 47, 46, 48
5 50
6 -
7 74
8 83
9 95

Loto Bình Dương Thứ 6, 27/10/2023

Đầu Loto
0 02, 03
1 11, 12, 15, 14
2 20
3 -
4 43, 46
5 57
6 60
7 71, 79, 79
8 89, 83
9 95, 97

Loto Trà Vinh Thứ 6, 27/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 10
2 -
3 31, 33
4 43
5 58, 53
6 67, 68
7 70, 73, 73, 72, 79
8 82, 84, 81
9 91

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 20-10-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 90 23 85
G.7 128 867 994
G.6 4187 9309 1386 4779 7430 4229 5084 6673 5667
G.5 9608 1287 1580
G.4 13587 73450 97994 37907 33985 25952 23780 77755 35132 14815 29731 63328 75746 63164 25833 27887 62092 36528 79714 41460 63986
G.3 48740 96402 85582 46334 28340 10439
G.2 90554 17448 39174
G.1 65516 09992 74350
G.ĐB 722484 889630 717101


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 20/10/2023

Đầu Loto
0 09, 08, 07, 02
1 16
2 28
3 -
4 40
5 50, 52, 54
6 -
7 -
8 87, 86, 87, 85, 80, 84
9 90, 94

Loto Bình Dương Thứ 6, 20/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 15
2 23, 29, 28
3 30, 32, 31, 34, 30
4 46, 48
5 55
6 67, 64
7 79
8 87, 82
9 92

Loto Trà Vinh Thứ 6, 20/10/2023

Đầu Loto
0 01
1 14
2 28
3 33, 39
4 40
5 50
6 67, 60
7 73, 74
8 85, 84, 80, 87, 86
9 94, 92

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 13-10-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 60 22 13
G.7 497 766 557
G.6 3475 9213 7223 5906 3213 7955 4615 6237 3521
G.5 1552 7208 8615
G.4 03184 60843 05923 11367 02679 18854 79640 73190 33319 15645 92653 89267 64357 66271 14665 41168 71834 88247 39857 33742 09577
G.3 69030 65815 03172 18742 63720 80792
G.2 24984 70730 87717
G.1 81171 96532 72057
G.ĐB 848688 052677 560986


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 13/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 13, 15
2 23, 23
3 30
4 43, 40
5 52, 54
6 60, 67
7 75, 79, 71
8 84, 84, 88
9 97

Loto Bình Dương Thứ 6, 13/10/2023

Đầu Loto
0 06, 08
1 13, 19
2 22
3 30, 32
4 45, 42
5 55, 53, 57
6 66, 67
7 71, 72, 77
8 -
9 90

Loto Trà Vinh Thứ 6, 13/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 13, 15, 15, 17
2 21, 20
3 37, 34
4 47, 42
5 57, 57, 57
6 65, 68
7 77
8 86
9 92

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 06-10-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 28 76 51
G.7 786 874 762
G.6 7538 2162 1468 9290 8477 8111 7283 4594 1494
G.5 3084 1170 7540
G.4 89065 54147 12522 49818 29007 38322 76180 58442 97749 37470 40057 29875 30772 51378 81159 00117 53791 28326 43638 80748 51940
G.3 30367 16157 55500 92963 79903 52347
G.2 37468 26089 56669
G.1 48403 22091 92833
G.ĐB 451605 923362 856626


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 06/10/2023

Đầu Loto
0 07, 03, 05
1 18
2 28, 22, 22
3 38
4 47
5 57
6 62, 68, 65, 67, 68
7 -
8 86, 84, 80
9 -

Loto Bình Dương Thứ 6, 06/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 11
2 -
3 -
4 42, 49
5 57
6 63, 62
7 76, 74, 77, 70, 70, 75, 72, 78
8 89
9 90, 91

Loto Trà Vinh Thứ 6, 06/10/2023

Đầu Loto
0 03
1 17
2 26, 26
3 38, 33
4 40, 48, 40, 47
5 51, 59
6 62, 69
7 -
8 83
9 94, 94, 91

Xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 29-09-2023

Giải Xổ số Vĩnh Long Xổ số Bình Dương Xổ số Trà Vinh
G.8 94 60 00
G.7 801 431 976
G.6 3466 8959 5233 4518 3686 7340 1804 2159 0875
G.5 0287 2042 2011
G.4 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108
G.3 41017 05417 26990 21063 18589 50140
G.2 23544 55582 48566
G.1 78842 63456 35726
G.ĐB 379228 014548 807240


Loto Vĩnh Long Thứ 6, 29/09/2023

Đầu Loto
0 01
1 19, 17, 17
2 29, 28
3 33, 31
4 45, 44, 42
5 59
6 66, 69
7 -
8 87, 83
9 94, 96

Loto Bình Dương Thứ 6, 29/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 18, 17, 10
2 22
3 31
4 40, 42, 47, 48
5 57, 56
6 60, 63
7 79, 70
8 86, 82
9 90

Loto Trà Vinh Thứ 6, 29/09/2023

Đầu Loto
0 00, 04, 08
1 11, 13
2 26
3 -
4 41, 40, 40
5 59, 58
6 65, 66
7 76, 75, 75, 77
8 89
9 -

Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần quay thưởng tại 3 tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Cách so xổ số như nào nhanh và thuận tiện nhất cho người chơi. Cùng tìm hiểu thêm về cách chơi lô đề miền Nam hôm nay qua bài viết dưới đây. 

Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần là gì? 

Là kết quả xổ số kiến thiết miền Nam quay thưởng vào thứ sáu hàng tuần. Kết quả này rất được đón chờ, so và xác định vận may của mình. Nếu bạn mua vé xổ số kiến thiết trả thưởng vào thứ sáu thì sẽ chờ khi có thông tin quay thưởng thì mới biết mình có trúng giải hay không. 

Xổ số kiến thiết miền Nam là một trong ba hình thức xổ số do nhà nước quản lý đảm bảo công bằng, minh bạch, ích nước, lợi nhà. Người mua vé số nếu trúng giải sẽ được nhận đầy đủ giá trị theo quy định mà không sợ bị lừa. 

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần được cập nhật lần lượt theo các tuần để người theo dõi có thể nắm bắt, tìm kiếm quy luật hay soi cầu chốt số cho lần chơi tiếp theo. 

Bên cạnh bảng kết quả quay thưởng thì các trang xổ số online nhe Qh88.is còn thống kê nhiều số liệu loto phục vụ nhu cầu đánh lô đề của người chơi. Số liệu thống kê tại đây hoàn toàn chính xác, cập nhật đầy đủ, chi tiết và miễn phí nên không lo số liệu bị sửa đổi, điều chỉnh theo mục đích nào cả. Người dùng chỉ sử dụng chúng để tham khảo chứ không mua số nên hoàn toàn yên tâm. 

Xem Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần tại Qh88.is có gì? 

Truy cập vào trang QH88.is đây là trang chuyên cung cấp thông tin sổ xố kiến thiết 3 miền Bắc, Trung, Nam đầy đủ và chi tiết. Ngoài thông tin về kết quả xổ số hàng ngày người xem còn nắm bắt kết quả của các ngày trước nữa. Thông tin được cập nhật liên tục tiện cho việc theo dõi và nắm bắt. 

Truy cập trang QH88.is bất cứ lúc nào cũng được. Người xem có ngay kết quả cập nhật nhanh nhất mà không phải đúng giờ. 

Thông tin được sắp xếp khoa học, hợp lý vào theo trình tự thời gian từ gần nhất tới xa. Có tới 7 bảng kết quả xổ sổ mỗi lần theo dõi. Hơn nữa kết quả được sắp xếp theo từng thứ, không lộn xộn và có hệ thống. 

Trang thông tin còn thống kê số liệu luôn cho người xem. Bên dưới kết quả Xổ số miền Nam thứ sáu ta có thông tin loto, thống kê 2 điểm miền Nam, Thống kê loto gan, thống kê loto kép miền Nam, … Số liệu này dựa vào kết quả xổ số nên hoàn toàn chính xác, không phải vô căn cứ. 

Số liệu tại QH88.is cung cấp miễn phí cho người dùng. Chỉ cần truy cập trang, chọn xổ số miền Nam hay miền Trung bạn muốn theo dõi, chọn thứ bạn quan tâm ví dụ thứ sáu, thứ bảy gì đó. Hệ thống đưa ra bảng kết quả và những con số thống kê quan trọng. Người chơi dựa vào vé số hay nhu cầu xem kết quả để tham khảo hay biết mình có trúng giải thưởng gì hay không? 

Cách chơi số đề miền Nam hôm nay

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam được sử dụng để chơi lô đề, hình thức cá cược phổ biến với giá trị giải thưởng lớn và thu hút nhiều người tham gia từ trước đến nay. 

Cá cược lô đề miền Nam có thể chơi theo cách truyền thống tức là ghi điểm trực tiếp hay chơi online là tham gia nhà cái lô đề online. 

Người chơi lô đề miền Nam có nhiều kèo lô đề để lựa chọn và cách gọi khác hoàn toàn với đánh lô miền Bắc. Đánh lô đề miền Nam gọi là đánh Tài Xỉu với quy ước: đánh những con số lớn hơn 50 thì gọi đánh Tài, còn đánh bộ từ 50 trở xuống được gọi đánh Xỉu.

Chơi lô đề tài xỉu miền Nam đánh theo điểm, cứ 1 điểm 8k trúng  thì ăn 75k. 

Có 3 dạng chơi lô tô miền Nam là: 

+ Lô tô 2 số: Tính theo 2 số cuối cùng của giải Đặc biệt

+ Lô tô 3 số: Tính theo 3 số cuối cùng của giải Đặc biệt

+ Lô tô 4 số: Tính theo 4 số cuối cùng của giải đặc biệt. 

Để tham gia lô đề miền Nam thì cần chọn và chốt con số may mắn, nuôi khung số đó. Cách chọn số tốt nhất là thông qua soi cầu lô đề. Có rất nhiều cách soi cầu lô đề niềm Nam như dựa vào thống kê lô đề, giải mã giấc mơ, chọn số có ý nghĩa đặc biệt, phương pháp tính lô theo ngày, theo giải đặc biệt, …

Các phương pháp tính lô theo ngày, theo giải đặc biệt thì phải căn cứ vào kết quả lô đề hay kết quả xổ sổ của kì trước đó. Xổ số miền Nam quay thưởng tại nhiều đài và vào từng thứ riêng nên càng phải soi cầu thật kỹ. Kết quả Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần cực hữu ích lúc này. 

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách tìm kiếm kết quả Xổ số miền Nam thứ sáu hàng tuần đơn giản, thuận tiện tại Qh88.is. Các thông tin tại đây hoàn toàn chính xác, khách quan và hữu ích. Bạn có thể sử dụng để so kết quả, soi cầu chọn số may mắn cho lần chơi tiếp theo. Có thể vào thứ sáu hay bất cứ thứ nào trong tuần đều được. 

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *