Tắt QC [X]

XSMN Thứ 5: Kết quả xổ số Miền Nam chiều thứ năm trực tuyến

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 30-11-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 84 93 82
G.7 534 411 624
G.6 5376 0270 2772 6715 2223 9285 5600 6702 3555
G.5 2547 4749 7621
G.4 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
G.3 46732 62038 70498 23724 80871 42030
G.2 31075 21446 87815
G.1 02937 20815 45059
G.ĐB 173171 925874 917173


Loto Tây Ninh Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 19
2 22, 22
3 34, 32, 38, 37
4 47, 47
5 -
6 64
7 76, 70, 72, 76, 75, 71
8 84
9 95

Loto An Giang Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Loto
0 05, 03
1 11, 15, 14, 13, 15
2 23, 24
3 32
4 49, 43, 46
5 -
6 -
7 77, 74
8 85
9 93, 98

Loto Bình Thuận Thứ 5, 30/11/2023

Đầu Loto
0 00, 02
1 17, 15
2 24, 21, 27
3 30
4 46
5 55, 51, 55, 59
6 -
7 70, 71, 73
8 82
9 91

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 23-11-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 15 14 73
G.7 349 650 916
G.6 6852 8430 8180 5184 3421 7769 5353 4275 8964
G.5 4711 7469 2067
G.4 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070
G.3 14094 28644 78205 34039 84214 10524
G.2 38569 40960 14010
G.1 97419 31779 65192
G.ĐB 023632 374911 111468


Loto Tây Ninh Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 15, 11, 14, 19
2 21
3 30, 37, 32
4 49, 44
5 52
6 69
7 70, 72
8 80
9 92, 94, 94

Loto An Giang Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 14, 10, 14, 11
2 21
3 35, 39
4 49
5 50
6 69, 69, 60
7 72, 74, 79
8 84
9 94

Loto Bình Thuận Thứ 5, 23/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 17, 14, 10
2 24, 24
3 32, 32
4 -
5 53, 51
6 64, 67, 68
7 73, 75, 70
8 84
9 92

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 16-11-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 30 27 84
G.7 665 545 543
G.6 7081 5914 5950 1740 9424 6873 5199 3487 0079
G.5 8911 4132 6490
G.4 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
G.3 55388 46257 49459 83806 15881 87159
G.2 95488 63081 51074
G.1 72056 11060 38264
G.ĐB 429638 324301 092098


Loto Tây Ninh Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 14, 11, 11
2 -
3 30, 31, 38
4 -
5 50, 57, 56
6 65, 66, 66
7 73
8 81, 87, 81, 88, 88
9 -

Loto An Giang Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Loto
0 06, 01
1 15
2 27, 24, 29
3 32
4 45, 40, 41
5 53, 52, 59
6 60
7 73, 76
8 81
9 98

Loto Bình Thuận Thứ 5, 16/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 18
2 -
3 34
4 43
5 57, 51, 59
6 63, 64
7 79, 74
8 84, 87, 80, 81
9 99, 90, 92, 98

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 09-11-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 37 28 65
G.7 906 153 714
G.6 7029 3220 4706 7838 0588 6191 9014 5687 6499
G.5 9615 2140 2715
G.4 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838
G.3 35852 88951 12963 31348 00745 88353
G.2 61985 07800 12990
G.1 83203 82825 58061
G.ĐB 034992 717766 199178


Loto Tây Ninh Thứ 5, 09/11/2023

Đầu Loto
0 06, 06, 09, 03
1 15
2 29, 20, 26
3 37, 38
4 -
5 52, 51
6 67
7 72
8 81, 85
9 95, 92

Loto An Giang Thứ 5, 09/11/2023

Đầu Loto
0 07, 00
1 -
2 28, 27, 25
3 38, 39, 36
4 40, 48
5 53
6 61, 62, 63, 66
7 -
8 88, 89
9 91

Loto Bình Thuận Thứ 5, 09/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 14, 14, 15, 16
2 24
3 37, 38
4 45
5 53
6 65, 64, 61
7 78
8 87
9 99, 96, 90

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 02-11-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 09 66 85
G.7 156 994 042
G.6 1430 1318 8002 6860 4364 2054 7376 7851 8614
G.5 2146 0191 3063
G.4 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612
G.3 15162 51764 73132 51806 05303 67104
G.2 29891 99034 40524
G.1 07404 69069 49803
G.ĐB 406603 397520 604114


Loto Tây Ninh Thứ 5, 02/11/2023

Đầu Loto
0 09, 02, 09, 04, 03
1 18, 13
2 -
3 30
4 46, 41, 41
5 56
6 69, 62, 64
7 75
8 83
9 91

Loto An Giang Thứ 5, 02/11/2023

Đầu Loto
0 02, 06
1 -
2 26, 20
3 35, 32, 34
4 -
5 54
6 66, 60, 64, 64, 63, 69
7 -
8 85
9 94, 91, 96

Loto Bình Thuận Thứ 5, 02/11/2023

Đầu Loto
0 03, 04, 03
1 14, 12, 14
2 24
3 -
4 42
5 51, 57, 51, 54
6 63
7 76, 71
8 85, 80
9 92

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 26-10-2023

GiảiXổ số Bình Thuận
G.8139002
G.7792534042
G.61597 2158 50964987 3146 52297090 0999 5531
G.5695960527324
G.431397 74247 52868 32146 52611 10781 2219655801 32954 14056 11598 55456 14850 7081351946 63726 26053 49724 59631 58160 64822
G.309836 6465747836 7884183378 58503
G.2629329727531945
G.1228311714037648
G.ĐB016976882953232218

Loto Tây Ninh Thứ 5, 26/10/2023

ĐầuLoto
0-
113, 11
2-
336, 32, 31
447, 46
558, 59, 57
668
776
881
992, 97, 96, 97, 96

Loto An Giang Thứ 5, 26/10/2023

ĐầuLoto
001
113
229
334, 36
446, 41, 40
552, 54, 56, 56, 50, 53
6-
775
887
990, 98

Loto Bình Thuận Thứ 5, 26/10/2023

ĐầuLoto
002, 03
118
224, 26, 24, 22
331, 31
442, 46, 45, 48
553
660
778
8-
990, 99

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 19-10-2023

GiảiXổ số Bình Thuận
G.8757124
G.7189473381
G.68180 9214 00965279 7282 50166372 7713 4220
G.5122370108927
G.410171 07232 30944 38617 83779 24273 2726219760 29175 89743 35300 44010 43228 4805083613 61110 69726 73211 09133 86761 28201
G.398550 1397858693 5853484841 90396
G.2534127324637062
G.1472979726190567
G.ĐB966039101232236644

Loto Tây Ninh Thứ 5, 19/10/2023

ĐầuLoto
0-
114, 17, 12
223
332, 39
444
550
662
775, 71, 79, 73, 78
889, 80
996, 97

Loto An Giang Thứ 5, 19/10/2023

ĐầuLoto
000
116, 10, 10
228
334, 32
443, 46
550
660, 61
771, 73, 79, 75
882
993

Loto Bình Thuận Thứ 5, 19/10/2023

ĐầuLoto
001
113, 13, 10, 11
224, 20, 27, 26
333
441, 44
5-
661, 62, 67
772
881
996

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 12-10-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 41 45 71
G.7 898 744 067
G.6 5060 9042 1621 2714 0002 8928 2236 8523 3389
G.5 4093 0312 1433
G.4 69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255
G.3 55097 67928 62403 95516 94813 18518
G.2 54425 40432 04352
G.1 34595 16535 98848
G.ĐB 556554 043286 640135


Loto Tây Ninh Thứ 5, 12/10/2023

Đầu Loto
0 05
1 -
2 21, 29, 28, 25
3 -
4 41, 42
5 54, 54
6 60, 63
7 70
8 87
9 98, 93, 92, 97, 95

Loto An Giang Thứ 5, 12/10/2023

Đầu Loto
0 02, 01, 03
1 14, 12, 15, 16
2 28
3 34, 32, 35
4 45, 44, 41
5 50
6 63
7 74
8 86
9 -

Loto Bình Thuận Thứ 5, 12/10/2023

Đầu Loto
0 09
1 13, 18
2 23
3 36, 33, 35
4 46, 48
5 56, 55, 52
6 67, 66
7 71, 74
8 89, 89
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 05-10-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 61 57 51
G.7 040 322 663
G.6 1488 7863 0710 8743 6695 5982 1966 7494 1834
G.5 7619 1402 8215
G.4 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117
G.3 97496 59195 00714 44805 42682 28558
G.2 61531 14971 73710
G.1 50284 23814 73287
G.ĐB 226122 185714 378042


Loto Tây Ninh Thứ 5, 05/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 10, 19
2 24, 22
3 31
4 40, 41, 43, 42
5 58
6 61, 63, 60
7 79
8 88, 84
9 96, 95

Loto An Giang Thứ 5, 05/10/2023

Đầu Loto
0 02, 06, 05
1 17, 14, 14, 14
2 22, 22, 22
3 32
4 43
5 57
6 -
7 71, 71
8 82
9 95, 90

Loto Bình Thuận Thứ 5, 05/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 15, 17, 10
2 -
3 34, 38
4 42
5 51, 58, 54, 58
6 63, 66
7 77
8 82, 87
9 94, 93

Xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 28-09-2023

Giải Xổ số Tây Ninh Xổ số An Giang Xổ số Bình Thuận
G.8 25 86 56
G.7 299 856 866
G.6 5044 6328 0753 4318 5758 3854 0378 5186 2573
G.5 1691 3973 6812
G.4 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809
G.3 78062 32512 62194 26697 59456 13097
G.2 98566 60901 70775
G.1 64395 83005 76594
G.ĐB 419116 310240 036672


Loto Tây Ninh Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 -
1 19, 12, 16
2 25, 28
3 -
4 44
5 53, 55
6 64, 62, 66
7 71
8 84, 82, 80
9 99, 91, 95

Loto An Giang Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 02, 00, 01, 05
1 18
2 27
3 38
4 40
5 56, 58, 54
6 -
7 73, 78
8 86, 87
9 96, 94, 97

Loto Bình Thuận Thứ 5, 28/09/2023

Đầu Loto
0 09
1 12, 16
2 26
3 -
4 40
5 56, 52, 56
6 66
7 78, 73, 75, 72
8 86, 81
9 91, 97, 94

Xổ số miền Nam thứ năm là cách so kết quả xổ số kiến thiết theo từng thứ. Mục đích để tiện theo dõi và thống kê kết quả. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới các bạn trang soi kết quả chính xác, nhanh chóng cùng kinh nghiệm chơi xổ số miền Nam hay thắng. 

Tìm hiểu về xổ số miền Nam thứ năm

Xổ số miền Nam là một hình thức quay số đổi thưởng do nhà nước phát hành. Một phần doanh thu từ bán vé số đưa vào ngân sách nhà nước phục vụ dịch vụ công. Để tham gia trò chơi này, người chơi sẽ mua những tờ vé số với mệnh giá nhỏ là10.000 VNĐ/vé nhưng có thể trúng giải lớn lên tới hàng tỷ đồng.

Trên mỗi tờ vé số sẽ có những con số ngẫu nhiên, sau khi quay thưởng người ta sẽ đối chiếu với kết quả quay thưởng của cơ quan xổ số kiến thiết. Nếu trùngvới giải thưởng nào thì người chơi sẽ giành chiến thắng. Giá trị tiền thưởng lớn hay nhỏ phụ thuộc giải thưởng mà bạn trúng. 

Xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần chính là xổ số miền Nam được tổ chức quay thưởng vào mỗi thứ năm. Khi đó, người chơi sẽ mua vé tuỳ từng đài quay thưởng và dò thưởng nếu trúng sẽ nhận tiền từ cơ quan xổ sổ quay thưởng đó. 

 Để tiện cho mọi người theo dõi kết quả xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần mà các trang xổ số online cập nhật kết quả xổ số miền Nam theo từng thứ riêng. Nhờ đó mà việc soi cầu, dự đoán kết quả xổ số thuận tiện hơn cho người tham gia. 

Soi kết quả xổ số miền Nam thứ năm ở đâu?

Hiện nay mọi người ít theo dõi kết quả xổ số theo cách truyền thống như trước đây đó là theo dõi trực tiếp buổi quay thưởng của công ty xổ sổ kiến thiết. Xem trực tiếp rất mất thời gian bởi phải theo dõi từng giải thưởng một, hơn nữa có thể bỏ lỡ giờ phát sóng là không nắm được kết quả.

Hiện nay xem kết quả xổ sổ online từ QH88.is vô cùng đơn giản, dễ dàng và đáp ứng nhu cầu của người theo dõi. Không chỉ xem kết quả quay thưởng xổ số miền Nam thứ năm hàng tuần mà còn tổng hợp kết quả của 7 tuần liên tiếp nhau nữa. 

Bên cạnh đó trang xổ số online QH88.is còn tổng hợp số liệu từ kết quả xổ số xổ số miền Nam thứ năm như thống kê 2 điểm miền Nam, thống kê loto gan miền Nam, thống kê xổ số miền Nam, thống kê loto kép, thống kê lần xuất hiện, …

Mọi thống kê đều cập nhật liên tục, chính xác để người chơi theo dõi, soi cầu và chọn số may mắn cho lần chơi tiếp theo. Nếu biết cách đánh xổ số bằng soi cầu thì tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều là chơi dựa vào may mắn. 

Cách xem xổ số miền Nam thứ năm tại Qh88.is.

Để xem xổ số miền Nam thứ năm bạn truy cập trang Qh88.is. 

Chọn xổ số miền Nam. 

Chọn Thứ Năm

Màn hình sẽ đưa ra kết quả xổ sổ miền Nam quay thưởng vào thứ Năm hàng tuần với 7 tuần liên tiếp. 

Xổ số miền Nam thứ Năm được quay thưởng tại 3 nơi là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Người chơi so kết quả của đài nào thì dò theo cột tương ứng. 

Ví dụ so kết quả đài Tây Ninh thì so vé số với cột đầu tiên, lần lượt từng giải thưởng một, nếu trúng ở giải thưởng nào thì lĩnh thưởng tương ứng theo quy định. 

Ngoài ra người chơi có thể theo dõi thêm các thống kê loto do trang cung cấp miễn phí. Thông tin này dùng để soi cầu, lựa chọn các con số có khả năng về trong lần quay thưởng tiếp theo. 

Mẹo chơi xổ số miền Nam thứ năm hiệu quả 

Nếu muốn chơi xổ số miền Nam thứ năm nói riêng hay xổ số miền Nam nói chung thì bạn hãy chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các cao thủ đi trước. Không nên trông chờ vào vận may mà phải tự mình tìm kiếm cơ hội bằng cách. 

Đánh theo dàn

Đánh theo dàn tức là chọn nhiều con số thay vì chỉ đánh 1 số duy nhất. cách lập dàn số đơn giản bằng đánh lộn đầu, lộn đuôi hoặc theo bóng âm dương của số may mắn. 

Cách đánh theo dàn giúp tăng cơ hội chiến thắng bởi các con số đều có cơ hội về như nhau. Tăng số lượng con số đánh lên thì tỷ lệ thắng cược cũng lớn hơn. 

Nuôi khung 3-4 ngày

Khi chơi xổ số miền Nam nếu chưa thắng ngay thì cũng không nên nóng vội. Cách đánh chuẩn nhất vẫn là nuôi khung 3-4 ngày để cầu chạy đủ nhịp. Có như thế thì mới nắm chắc phần thắng được. 

Đánh số tại đánh chính

Vì một ngày xổ số miền Nam quay thưởng tại nhiều đài nên có đài chính và đài phụ. Đài chính thì tỷ lệ người chơi cao hơn, xác suất trúng cũng nhiều hơn nên ta ưu tiên đánh tại đài chính. 

Mới chơi bạn có thể sẽ bỡ ngỡ nhưng lâu dần thì thành quen. Theo thống kê thì đài có tỷ lệ trúng giải cao nhất là Tiền Giang tiếp đó là Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã biết cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ Năm đơn giản và dễ dàng. Ngoài ra những mẹo chơi xổ số miền Nam thứ năm hiệu quả cũng được chia sẻ thêm để anh em tự tin và nâng tỷ lệ chiến thắng với hình thức giải trí này. 

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *