Tắt QC [X]

XSMN Thứ 3: Kết quả xổ số Miền Nam chiều thứ ba trực tuyến

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 28-11-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 05 55 91
G.7 252 376 850
G.6 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
G.5 4251 2070 7954
G.4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
G.3 93774 60045 91490 05750 43590 84746
G.2 44422 41682 54116
G.1 08490 69404 33531
G.ĐB 467228 507876 552155


Loto Bến Tre Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 18, 18
2 21, 22, 28
3 -
4 44, 49, 45
5 52, 51, 51, 55
6 62, 65
7 74
8 -
9 94, 90

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Loto
0 06, 04
1 14
2 29, 25
3 36
4 46
5 55, 56, 50
6 -
7 76, 71, 70, 76
8 89, 82
9 99, 90

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Loto
0 05, 06
1 18, 16
2 22, 23, 23
3 32, 31
4 46
5 50, 54, 55
6 -
7 71, 79
8 85
9 91, 90

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 21-11-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 38 41 34
G.7 781 619 398
G.6 3068 9853 7085 6318 3540 4192 7360 1802 7097
G.5 4243 3759 1536
G.4 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277
G.3 94572 67915 12995 01038 23313 55070
G.2 70040 94154 31245
G.1 43118 23491 96638
G.ĐB 954344 959823 378081


Loto Bến Tre Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 15, 15, 18
2 -
3 38
4 43, 46, 40, 44
5 53
6 68, 61
7 74, 72
8 81, 85, 80
9 92, 91

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 19, 18
2 27, 23
3 34, 38
4 41, 40, 44
5 59, 54
6 68, 61
7 -
8 -
9 92, 96, 95, 91

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Loto
0 02, 01
1 13
2 -
3 34, 36, 38
4 42, 40, 45
5 -
6 60
7 77, 71, 77, 70
8 81
9 98, 97, 97

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 14-11-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 70 88 37
G.7 507 169 379
G.6 0850 7495 5471 0592 5651 6101 5912 6901 6031
G.5 6138 4486 6940
G.4 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469
G.3 50455 53479 31688 88844 33573 24739
G.2 62541 74147 23903
G.1 79191 14616 76331
G.ĐB 205547 629780 630229


Loto Bến Tre Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 11, 16, 13
2 -
3 38, 35
4 42, 41, 47
5 50, 55
6 -
7 70, 71, 79
8 -
9 95, 96, 97, 91

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Loto
0 01, 00
1 16
2 27
3 -
4 42, 44, 47
5 51
6 69, 63, 63
7 76
8 88, 86, 85, 88, 80
9 92

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Loto
0 01, 02, 03
1 12, 13
2 29
3 37, 31, 39, 31
4 40
5 -
6 69
7 79, 70, 73, 70, 76, 73
8 -
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 07-11-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 20 43 06
G.7 223 459 250
G.6 3663 3799 3287 1838 6264 8801 8575 3170 7823
G.5 9799 6078 7300
G.4 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757
G.3 79186 58892 67761 78764 55405 51602
G.2 14027 40700 56476
G.1 06320 55254 12569
G.ĐB 197343 827561 003028


Loto Bến Tre Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Loto
0 08
1 -
2 20, 23, 27, 20
3 -
4 48, 43, 43
5 -
6 63, 61
7 77
8 87, 88, 82, 86
9 99, 99, 92

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Loto
0 01, 06, 00
1 -
2 -
3 38, 39, 39
4 43
5 59, 54, 54, 54
6 64, 63, 63, 61, 64, 61
7 78
8 -
9 -

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Loto
0 06, 00, 05, 05, 05, 02
1 17
2 23, 28
3 30
4 -
5 50, 57
6 69
7 75, 70, 76
8 -
9 94, 98

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 31-10-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 69 51 23
G.7 801 583 011
G.6 2540 3319 0006 3212 6184 9173 3260 1189 6487
G.5 0840 1089 4998
G.4 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874
G.3 37551 86679 53942 41119 66956 96659
G.2 95811 29421 36175
G.1 25393 19449 83899
G.ĐB 728351 508148 428867


Loto Bến Tre Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Loto
0 01, 06
1 19, 11
2 20
3 -
4 40, 40, 48
5 51, 51
6 69, 68
7 73, 72, 79
8 80
9 90, 93

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 12, 11, 19
2 21, 21
3 31
4 42, 45, 42, 49, 48
5 51, 56
6 -
7 73
8 83, 84, 89
9 91

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Loto
0 04
1 11
2 23, 24
3 33
4 48
5 56, 59
6 60, 69, 67
7 74, 75
8 89, 87, 82
9 98, 99

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 24-10-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 37 10 73
G.7 452 678 732
G.6 1789 4063 2084 4796 4478 3995 7968 1541 7028
G.5 0783 2547 5850
G.4 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440
G.3 33221 97624 01698 52493 54807 86004
G.2 57896 05400 22202
G.1 71783 80395 91122
G.ĐB 645938 625649 477461


Loto Bến Tre Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 22, 29, 21, 24
3 37, 32, 35, 38
4 -
5 52
6 63
7 76, 77
8 89, 84, 83, 83
9 95, 96

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 10
2 23
3 39
4 47, 49
5 57
6 64, 66
7 78, 78
8 88
9 96, 95, 95, 98, 93, 95

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Loto
0 01, 07, 04, 02
1 16, 15
2 28, 22
3 32, 32
4 41, 40
5 50
6 68, 63, 61
7 73, 76
8 -
9 -

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 17-10-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 10 24 92
G.7 911 234 729
G.6 7058 8690 1644 7642 9661 9483 2969 9925 5655
G.5 3049 1447 6616
G.4 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594
G.3 16928 91083 73682 54087 00018 56566
G.2 84078 04134 71723
G.1 23351 11779 95746
G.ĐB 767032 664704 168245


Loto Bến Tre Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Loto
0 08, 03
1 10, 11
2 28
3 32
4 44, 49, 48, 40
5 58, 51, 57, 51
6 -
7 74, 78
8 83
9 90

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Loto
0 07, 04
1 -
2 24, 26, 29
3 34, 32, 33, 34
4 42, 47, 44
5 -
6 61
7 79
8 83, 86, 82, 87
9 -

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 12, 18
2 29, 25, 25, 23
3 -
4 46, 45
5 55, 59
6 69, 66
7 76
8 89, 83
9 92, 94

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 10-10-2023

GiảiXổ số Bạc Liêu
G.8069978
G.7807361744
G.66797 1764 53331656 5840 64245591 2907 6128
G.5710953242998
G.482176 53459 37682 17601 79139 20550 0847330300 99204 73213 36280 48729 74414 2021345067 18969 23211 81904 02513 28820 34203
G.380399 7596311070 8624487495 95326
G.2908145295482141
G.1512255714485427
G.ĐB950075361591133051

Loto Bến Tre Thứ 3, 10/10/2023

ĐầuLoto
006, 07, 09, 01
114
225
333, 39
4-
559, 50
664, 63
776, 73, 75
882
997, 99

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 10/10/2023

ĐầuLoto
000, 04
113, 14, 13
224, 24, 29
3-
440, 44, 44
556, 54
661
770
880
999, 91

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 10/10/2023

ĐầuLoto
007, 04, 03
111, 13
228, 20, 26, 27
3-
444, 41
551
667, 69
778
8-
991, 98, 95

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 03-10-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 62 68 73
G.7 188 693 865
G.6 1559 1868 3042 3743 9735 0679 5765 4440 0060
G.5 4302 6039 6124
G.4 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690
G.3 91373 58568 89007 12681 48973 62668
G.2 17902 33257 28798
G.1 63042 38039 67826
G.ĐB 148809 207960 914500


Loto Bến Tre Thứ 3, 03/10/2023

Đầu Loto
0 02, 06, 02, 09
1 14
2 -
3 36, 35
4 42, 43, 42
5 59, 54
6 62, 68, 68
7 73
8 88
9 90

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 03/10/2023

Đầu Loto
0 04, 07
1 19
2 -
3 35, 39, 32, 38, 39
4 43
5 57
6 68, 60, 60
7 79
8 81
9 93, 98, 90

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 03/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 -
2 24, 29, 20, 26
3 -
4 40, 49
5 -
6 65, 65, 60, 68, 67, 68
7 73, 73
8 -
9 93, 90, 98

Xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 26-09-2023

Giải Xổ số Bến Tre Xổ số Vũng Tàu Xổ số Bạc Liêu
G.8 41 95 87
G.7 801 444 353
G.6 9948 9918 7355 5698 8378 9505 4668 0810 2536
G.5 7523 2385 2520
G.4 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153
G.3 17663 56411 70234 71277 09474 61585
G.2 91324 04751 95690
G.1 34188 99090 54345
G.ĐB 587503 991040 924731


Loto Bến Tre Thứ 3, 26/09/2023

Đầu Loto
0 01, 01, 03
1 18, 17, 11
2 23, 21, 24
3 -
4 41, 48, 48, 40
5 55
6 60, 63
7 -
8 88
9 97

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 26/09/2023

Đầu Loto
0 05
1 -
2 -
3 32, 34
4 44, 40
5 59, 51
6 -
7 78, 78, 77
8 85, 81
9 95, 98, 90, 93, 91, 90

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 26/09/2023

Đầu Loto
0 00
1 10
2 20, 26
3 36, 31
4 45
5 53, 53
6 68, 61
7 74
8 87, 85, 80, 85
9 93, 90

Xổ số miền Nam thứ Ba hàng tuần xem kết quả ở đâu nhanh chóng, chính xác. QH88.is là trang thông tin sổ xổ cập nhật kết quả chính xác cùng với thông tin soi cầu hiệu quả.

Xổ số miền Nam thứ Ba hàng tuần là gì?

Là kết quả quay số của công ty xổ số kiến thiết miền Nam quay thưởng vào ngày thứ ba. Xổ số miền Nam quay thưởng luân phiên tại các tỉnh và vào thứ ba thì quay thưởng tại Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

Như thế cùng một ngày có tới 3 tỉnh quay số và có 3 kết quả xổ số khác nhau. Người mua vé của đài nào thì so kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba đài đó và nhận thưởng nếu trúng.

Cách thức xem và so kết quả xổ số hiện đã phát triển và tiện lợi hơn cho người tham gia. Nếu như trước đây bạn phải theo dõi trực tiếp hay thông báo trên tivi tại khung giờ phát sóng cố định thì với các trang xổ số trực tuyến người xem có thể tra cứu kết quả xổ số miền Nam bất cứ lúc nào, thông tin còn được cập nhật, thống kê đầy đủ nữa.

Xem kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba hàng tuần tại QH88.is

Xem kết quả Xổ số miền Nam thứ Ba hàng tuần trực tiếp khá mất thời gian và đôi khi còn bỏ lỡ do không theo dõi đúng giờ phát sóng. Trang xổ số QH88.is giúp bạn theo dõi thông tin chủ động và liên tục theo từng tuần bởi.

Thông tin có hệ thống, rõ ràng để mọi người theo dõi và đối chiếu lại khi cần thiết. Hạn nhận thưởng xổ số Miền Nam là 30 ngày nên mọi người vẫn thường tra lại kết quả sổ số miền Nam thứ Ba của những tuần trước.

Bên cạnh đó trang xổ số QH88.is còn giúp thống kê số liệu từ kết quả xổ số nhiều ngày liên tiếp. Các số liệu như thống kê giải đặc biệt, thống kê lô gan, thống kê cặp loto về nhiều nhất đều có đề mọi người theo dõi.

Trang kết quả sổ xố trực tuyến Qh88.is không chỉ cung cấp kết quả xổ số miền Nam thứ Ba hàng tuần miễn phí mà còn rất nhanh chóng cập nhật những thông tin số xố kiến thiết mới nhất cả 3 miền Bắc, Trung, Nam tới mọi người.

Cách theo dõi kết quả xổ số miền Nam thứ Ba tại QH88.is

Đầu tiên truy cập trang Qh88.is bằng cách gõ tên trang trên cung cụ tìm kiếm.

Sau đó chọn Xổ số miền Nam. Người dùng muốn tra cứu kết quả xổ sổ miền Bắc hay miền Trung thì chọn mục tương tự.

Chọn thứ muốn so kết quả ví dụ thứ Hai, thứ Ba, …

Nếu bạn chọn xổ số miền Nam thứ Ba thì sẽ nhận được 7 kết quả xổ số quay thưởng vào ngày thứ Ba của các tuần liên tiếp nhau. Kết quả đầu tiên trên màn hình là kết quả quay thưởng của tuần gần nhất.

Để so kết quả trước hết phải căn cứ vào vé số được mua. Vé số ghi ngày quay thưởng và đài quay thưởng. Nếu mua đài nào thì so kết quả của đài đó.

Ví dụ mua vé số của đài Vũng Tàu mở thưởng ngày 16/4/2019 thì ta lấy kết quả ở cột thứ nhất trong bảng kểt quả trên để so sánh.

So lần lượt từng giải trong kết quả xổ số trên để biết vé số có trúng giải không.

Nếu không so số thì mọi người xem kết quả xổ số để so lô đề. Kết quả quay thưởng xổ số được dùng để làm kết quả lô đề luôn nên từ bảng kết quả này cũng biết được bạn có trúng giải lô đề không?

Kết quả lô đề được lấy theo 2 số cuối của tất cả các giải xổ số kiên thiết. Giải đề chính là 2 số cuối của giải đặc biệt.

Lưu ý khi chơi xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam thực chất là trò chơi may rủi. Người chơi có cơ hội giành chiến thắng tuy nhiên xác suất rất thấp bởi trong số hàng ngàn tấm vé được phát hành chỉ có vài vé trúng thưởng.

Nếu bạn quan tâm, muốn thử vận may thì phải đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

Là công dân Việt Nam hoặc người Việt định cư ở nước ngoài.

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp.

Người chơi trên 18 tuổi, có nhận thức và năng lực hành vi đầy đủ, không bị hạn chế theo quy định của pháp luật.

Đối với vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá hay bị tẩy xóa. Những trường hợp vi phạm do giám đốc công ty Xổ số quyết định có trả thưởng hay không.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả người trúng thưởng vẫn được nhận thưởng. Nếu qua hạn vé trúng thưởng không còn giá trị.

Người trúng thưởng cầm vé số tới công ty xổ số hoặc đại lý cung giấy tờ để lĩnh thưởng. Trường hợp không nhận được thì uỷ quyền cho người thân và có giấy uỷ quyền theo đúng quy định.

Người nhận thưởng có quyền yêu cầu công ty xổ số giữ kín thông tin cá nhân để không  bị làm phiền, quấy nhiễu.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ Ba đơn giản, nhanh chóng và đảm bảo thông tin chính xác tuyệt đối. Truy cập QH88.is để có gợi ý soi cầu, chốt loto cho lần chơi tiếp theo. Chúc các bạn may mắn.

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *