Tắt QC [X]

XSMN Chủ Nhật: Kết quả xổ số Miền Nam chiều chủ nhật trực tiếp

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 26-11-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 32 47 59
G.7 899 030 928
G.6 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
G.5 7880 3214 7060
G.4 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
G.3 87309 89145 51675 56374 13632 64079
G.2 04196 07395 98188
G.1 76685 69552 89911
G.ĐB 094895 350037 620552


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Loto
0 06, 02, 09
1 12, 19
2 22
3 32
4 45
5 50, 55, 58
6 62, 65
7 -
8 80, 85
9 99, 96, 95

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Loto
0 06
1 14, 18
2 27
3 30, 37
4 47
5 51, 58, 52
6 -
7 74, 75, 74
8 80, 86
9 94, 96, 95

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 15, 11
2 28, 29
3 37, 32
4 49, 41
5 59, 52
6 60, 63
7 76, 79
8 80, 88
9 92

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 19-11-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 81 60 11
G.7 362 497 603
G.6 6771 9478 5476 0719 8185 6123 5840 2542 8280
G.5 8151 7300 3698
G.4 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331
G.3 29844 51297 21006 14489 37379 86693
G.2 82800 00571 47582
G.1 45805 80405 68857
G.ĐB 710668 615960 961484


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Loto
0 07, 00, 05
1 16
2 28
3 -
4 44, 44
5 51
6 62, 60, 68
7 71, 78, 76
8 81
9 92, 92, 97

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Loto
0 00, 06, 05
1 19, 11
2 23, 27
3 35
4 -
5 -
6 60, 68, 60
7 76, 77, 71
8 85, 89
9 97, 92

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Loto
0 03
1 11, 19
2 20, 23, 24
3 31
4 40, 42
5 57
6 65
7 79
8 80, 88, 82, 84
9 98, 93

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 12-11-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 18 61 38
G.7 851 448 782
G.6 6340 7273 3277 2833 5158 6712 9331 5344 6477
G.5 8739 6643 4680
G.4 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365
G.3 22723 72074 60960 46299 88322 97916
G.2 43603 73986 67245
G.1 00309 95023 86660
G.ĐB 647492 879516 755914


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Loto
0 03, 03, 09
1 18
2 23
3 39, 37
4 40, 46
5 51
6 -
7 73, 77, 71, 74
8 80, 89
9 94, 92

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Loto
0 05
1 12, 16
2 23
3 33
4 48, 43
5 58, 57
6 61, 60
7 78, 76
8 81, 86
9 99, 96, 99

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 14
2 22
3 38, 31
4 44, 44, 45
5 -
6 65, 60
7 77, 76, 76, 76
8 82, 80
9 90, 91

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 05-11-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 96 77 48
G.7 767 666 677
G.6 6837 7572 8765 0705 6862 3803 9951 2627 6931
G.5 2707 2672 4245
G.4 93594 80337 52171 92866 18887 97016 30933 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350
G.3 18456 16016 61125 79331 28580 97394
G.2 55622 27584 04060
G.1 77677 25893 62031
G.ĐB 413022 456669 893292


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Loto
0 07
1 16, 16
2 22, 22
3 37, 37, 33
4 -
5 56
6 67, 65, 66
7 72, 71, 77
8 87
9 96, 94

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Loto
0 05, 03, 08, 01, 01
1 -
2 25
3 33, 30, 31
4 49
5 -
6 66, 62, 69
7 77, 72, 72
8 84
9 93

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 27
3 31, 35, 31
4 48, 45, 44
5 51, 50
6 60
7 77, 72
8 86, 85, 80
9 99, 94, 92

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 29-10-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 07 41 16
G.7 992 960 347
G.6 9140 1159 7211 0896 7354 3995 1158 3076 5834
G.5 1652 6383 6236
G.4 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372
G.3 98889 44072 95430 31757 97878 14561
G.2 08479 82550 26207
G.1 11451 06615 28802
G.ĐB 070271 724368 399140


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Loto
0 07
1 11, 19, 19
2 -
3 -
4 40, 44
5 59, 52, 51
6 61, 69
7 72, 79, 71
8 89
9 92, 98, 97

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 14, 15
2 -
3 35, 30
4 41
5 54, 52, 57, 50
6 60, 68
7 74, 71
8 83, 80, 86
9 96, 95

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Loto
0 07, 02
1 16
2 20
3 34, 36, 37, 31
4 47, 40
5 58
6 67, 61
7 76, 72, 78
8 80, 82
9 -

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 22-10-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 99 89 77
G.7 077 396 131
G.6 6098 7533 3134 9076 2756 1896 3413 6447 7953
G.5 6521 3388 6284
G.4 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380
G.3 50578 23361 42455 98985 60039 12643
G.2 22344 74572 85726
G.1 76934 39659 02851
G.ĐB 027100 402281 898010


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Loto
0 07, 00
1 12
2 21
3 33, 34, 39, 34
4 49, 44
5 53
6 62, 61
7 77, 78
8 85
9 99, 98

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Loto
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 56, 50, 55, 59
6 -
7 76, 72
8 89, 88, 85, 81
9 96, 96

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 13, 10
2 26
3 31, 33, 32, 32, 39
4 47, 43
5 53, 59, 51
6 -
7 77
8 84, 80
9 98, 91

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 15-10-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 11 69 15
G.7 331 436 209
G.6 3800 3521 8689 0243 9551 2880 8536 8077 9137
G.5 5648 6041 9297
G.4 33820 08657 99737 30474 75329 31663 12754 84385 20642 88344 64370 80362 89224 53285 56997 07266 84665 52409 34987 59786 48113
G.3 64459 68994 08083 13293 94482 22909
G.2 05616 91873 19440
G.1 31695 50135 87749
G.ĐB 198112 289176 001392


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 15/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 11, 16, 12
2 21, 20, 29
3 31, 37
4 48
5 57, 54, 59
6 63
7 74
8 89
9 94, 95

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 15/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 -
2 24
3 36, 35
4 43, 41, 42, 44
5 51
6 69, 62
7 70, 73, 76
8 80, 85, 85, 83
9 93

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 15/10/2023

Đầu Loto
0 09, 09, 09
1 15, 13
2 -
3 36, 37
4 40, 49
5 -
6 66, 65
7 77
8 87, 86, 82
9 97, 97, 92

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 08-10-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 44 18 56
G.7 045 374 998
G.6 0477 8524 4987 8700 2254 1221 2563 7661 8984
G.5 2354 4402 3091
G.4 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975
G.3 61799 69281 83242 65976 41061 70875
G.2 36821 66096 82023
G.1 61521 60060 82484
G.ĐB 574660 328783 494481


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 08/10/2023

Đầu Loto
0 01
1 16
2 24, 21, 21
3 -
4 44, 45, 40, 48
5 54, 54
6 60
7 77, 75
8 87, 81
9 96, 99

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 08/10/2023

Đầu Loto
0 00, 02
1 18
2 21, 25, 23
3 31
4 42
5 54, 50
6 60
7 74, 76
8 84, 83
9 92, 93, 96

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 08/10/2023

Đầu Loto
0 06
1 14
2 22, 23
3 34
4 -
5 56
6 63, 61, 61
7 75, 75
8 84, 84, 84, 84, 81
9 98, 91

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 01-10-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 98 64 33
G.7 014 980 328
G.6 0698 6849 8483 6042 9518 7952 5397 8069 6936
G.5 2062 5256 1945
G.4 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079
G.3 51489 99615 50035 34989 02591 33013
G.2 92952 50600 69782
G.1 94835 22092 04681
G.ĐB 724394 740214 677832


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 01/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 14, 15
2 29
3 34, 35
4 49, 42, 44
5 51, 52
6 62, 66, 63
7 -
8 83, 89
9 98, 98, 94

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 01/10/2023

Đầu Loto
0 00
1 18, 17, 13, 14
2 20
3 35
4 42, 41
5 52, 56, 58
6 64
7 -
8 80, 89, 81, 89
9 92

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 01/10/2023

Đầu Loto
0 -
1 16, 13
2 28
3 33, 36, 32
4 45
5 51
6 69
7 76, 79
8 85, 86, 82, 82, 81
9 97, 91

Xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 24-09-2023

Giải Xổ số Tiền Giang Xổ số Kiên Giang Xổ số Đà Lạt
G.8 89 00 93
G.7 432 590 315
G.6 1782 7888 7384 6679 1366 7466 9737 2577 1135
G.5 1191 7767 3307
G.4 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177
G.3 87069 79801 90293 86361 72539 58294
G.2 89246 52902 94613
G.1 20066 64733 39270
G.ĐB 514448 298118 911547


Loto Tiền Giang Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Loto
0 09, 01
1 -
2 25, 23
3 32
4 46, 48
5 56, 55
6 69, 66
7 -
8 89, 82, 88, 84, 82
9 91, 96

Loto Kiên Giang Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Loto
0 00, 02
1 16, 12, 18
2 -
3 36, 33
4 -
5 56, 50
6 66, 66, 67, 61
7 79
8 -
9 90, 97, 90, 93

Loto Đà Lạt Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Loto
0 07
1 15, 10, 13
2 -
3 37, 35, 39
4 41, 47
5 -
6 68
7 77, 76, 76, 77, 70
8 -
9 93, 93, 94

Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần cung cấp cho người chơi kết quả xổ số miền Nam trả thưởng riêng vào ngày chủ nhật. Hình thức so kết quả sổ xố mới mang lại thông tin hữu ích cho người chơi. Cách xem Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần và trang thông tin xem sẽ được bật mí ngay dưới đây. 

Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần có gì đặc biệt? 

Xổ số miền Nam chủ nhật quay thưởng vào lúc 16h10 phút các ngày chủ nhật trong tuần tại 3 cơ quan xổ số là xổ số Tiền Giang, xổ số Kiên Giang và xổ số Đà Lạt  đặt các các tỉnh thành tương ứng. Hình thức quay thưởng trực tiếp và công bố kết quả ngay trong quá trình quay thưởng. 

Vì quay thưởng tại 3 tỉnh thành nên có 3 bảng kết quả xổ số. Mỗi bảng được quay 18 lần cho 9 giải chính và 2 giải phụ. Khi quay thưởng thì quay lần lượt theo thứ tự từ giải tám đến giải đặc biệt. Số lần quay ở từng giải cụ thể như sau:

  • Giải 8: 1 lần quay tương ứng 1 giải 
  • Giải 7: 1 lần quay tương ứng 1 giải
  • Giải 6: 3 lần quay tương ứng 3 giải
  • Giải 5: 1 lần quay tương ứng 1 giải
  • Giải 4: 7 lần quay tương ứng 7 giải
  • Giải 3: 2 lần quay tương ứng 2 giải
  • Giải 2: 1 lần quay tương ứng 1 giải
  • Giải 1: 1 lần quay tương ứng 1 giải
  • Giải Đặc Biệt: 1 lần quay tương ứng 1 giải

Xem Xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần ở đâu? 

Có nhiều cách thức theo dõi kết quả xổ số miền Nam. Xem trực tiếp cũng được, xem online cũng tiện. Tuỳ vào sở thích mà lựa chọn hình thức phù hợp. Tuy nhiên xem kết quả xổ số online sẽ tiết kiệm thời gian, hiệu quả, lưu thông in lâu hơn là xem trực tiếp. 

Nếu bạn muốn theo dõi Xổ số miền Nam chủ nhật thì trang QH88.is sẽ cung cấp cho bạn tất tần tật thông tin bạn muốn. Từ kết quả xổ số của các tuần trước đó tới các số liệu thống kê các thông tin kết quả mà người chơi thường dùng để soi cầu, chốt số may mắn. 

Thông tin tại trang QH88.is hoàn toàn miễn phí, chính xác và đáng tin cậy. Người chơi có thể tham khảo thông tin này để soi cầu, chọn số đẹp mà không phải lăn tăn. Bạn muốn truy cập, tham khảo thông tin lúc nào cũng được.

Cách xem Xổ số miền Nam chủ nhật tại QH88.is

Để xem kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hay bất kì ngày nào trong tuần đơn giản tại QH88.is với các bước dưới đây. 

Đầu tiên truy cập trang QH88.is. Có nhiều trang xổ số online tương tự nhưng bạn hãy chọn QH88.is bởi thông tin ở đây cập nhật liên tục, chính xác. 

Chọn xổ số miền Nam. Muốn xem kết quả xổ số miền Bắc thì chọn miền Bắc, xem miền Trung thì chọn miền Trung tương ứng. 

Chọn thứ muốn xem, từ thứ hai đến chủ nhật tuỳ vào ngày so kết quả hay muốn soi cầu. 

Trang xổ số đưa ra 7 bảng kết quả xổ số tương ứng của thứ được chọn. Thông tin sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần tới xa. Bên dưới là các thống kê liên quan tới kết quả này để mọi người tham khảo. 

Nếu muốn xem kết quả xổ số khác ngày đã chọn thì chỉ cần chọn lại theo thứ mà thôi. Việc liệt kê và trả kết quả xổ số miền Nam theo thứ giúp người chơi theo dõi được kết quả tuần tự, theo từng đài quay thưởng. 

Do xổ số miền Nam không quay thưởng tập trung như miền Bắc mà phân thành nhiều đài quay thưởng nên theo dõi kết quả theo thứ là thuận tiện và phù hợp nhất. Xem kết quả của kỳ quay trước để đoán số may mắn cho lần quay kế tiếp. 

Một số lưu ý khi chơi xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam phù hợp với lối chơi của người miền Nam. Với nhiều đài quay thưởng, quay thưởng luân phiên giữa các tỉnh thành nên việc thống kê kết quả không thuận tiện như xổ số miền Bắc. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của trang xổ số online QH88.is thì sẽ đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều. 

Chơi xổ số miền Nam người chơi không nên đánh theo cảm tính, phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi mà nên có những tính toán cho riêng mình. Điều này giúp bạn tăng cơ hội chiến thắng đồng thời giảm bớt rủi ro khi chơi xổ số. Dưới đây là những lưu ý khi chơi xổ số miền Nam. 

Không nên chơi quá nhiều số, dù có trúng thì không có lãi. Nên chọn những số có khả năng nhất bằng cách áp dụng nhiều phương pháp soi cầu, chốt số. 

Lựa chọn những con số nhiều hơn 1 nháy trên bảng kết quả xổ số và nuôi lô khung 2 ngày. Sau 2 ngày không nổ thì bỏ qua không tiếp tục nuôi nữa. 

Lót lô tức là đánh thêm 1 số với số đã chọn. Có thể đánh con lô lộn với số mình muốn đánh để tăng xác suất nổ. Ví dụ 14 – 41. 

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn cách xem kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần chi tiết tại QH88.is. Đồng thời chúng tôi còn đưa ra một vài lưu ý quan trọng khi chơi xổ số miền Nam. Các bạn hãy theo dõi Qh88.is để cập nhật xổ số miền Nam nhanh và chính xác nhất. 

Kết quả xổ số tất cả các ngày trong tuần

XSMB : XSMB Thứ 2 | XSMB Thứ 3 | XSMB Thứ 4 | XSMB Thứ 5 | XSMB Thứ 6 | XSMB Thứ 7 | XSMB Chủ Nhật
XSMN : XSMN Thứ 2 | XSMN Thứ 3 | XSMN Thứ 4 | XSMN Thứ 5 | XSMN Thứ 6 | XSMN Thứ 7 | XSMN Chủ Nhật
XSMT : XSMT Thứ 2 | XSMT Thứ 3 | XSMT Thứ 4 | XSMT Thứ 5 | XSMT Thứ 6 | XSMT Thứ 7 | XSMT Chủ Nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *